Космогенетіка або перехід в нову епоху.

Перехід в нову епоху – це перш за все переоцінка такого ключового поняття, як людина і його місце в природі, таких категорій, як добро і зло. Відмова від цих стереотипів в системі * цінностей допоможе людині нової епохи підійти до реалізації себе в новій якості. Свідомість людей багато в чому визначає час. Епоха майбутнього століття – це епоха нового свідомості. Його пріоритети – це Розум і Любов. Його самовираження в науці, мистецтві, культурі.

Книга вперше систематизує теорію духовної генетики людини.

Для широкого кола читачів.

Зі століття в століття, божевільних не постав, В собі ми шукаємо те, що видно в нас забули закласти. І над питанням буття страждаючи. Ми віримо в те, що це питання є життя.

Передмова

Контакт .., контактер .., інформація … Останнім часом ці слова стали звичними. Їх можна почути по радіо і телебаченню, прочитати на сторінках газет, журналів. Нерідко ці явища підносяться в науково-популярному жанрі. Широка географія поширення цього явища. Контактери є люди різних національностей, соціальних прошарків, різного ступеня освіти. Різна і тематика посилається цим людям інформації. В кінці другого тисячоліття ці явища настільки почастішали, що відмахуватися, не помічати їх стає все більше нерозумним. Найчастіше зустрічається негативне ставлення до контакту і контактерів. Але спробуємо розібратися в суті явища, в чому і бачить автор одну зі своїх головних завдань, намагається об’єктивно тлумачити масовий характер цього явища. І головне, автор вважає своїм обов’язком поділитися висновками щодо цілей цього явища. Космос готує людину до усвідомлення себе по-новому. Тому неможливо обійти увагою те, на чому заснований процес переосмислення. А заснований він на контакті з космосом.

Кожна епоха приносила свою відповідь про духовні істини, який завжди був необхідним, рятівним і безпомилковим. Людство мало можливість розвиватися в осягненні викладених істин. Це те, що сформувало в людстві генетику Духа, розвиток якого має відбуватися у всіх соціальних сферах. Але так як мова йде про епоху Відродження, то природно в першу чергу перехід в нову еру повинен здійснюватися через науку, мистецтво і культуру. Космогенетіка – розвиток людства в Дусі через духотворчество. Процеси, що відбуваються в людині під час контакту, непомітно для нього самого оголюють його досвід розуму і потреба в любові або відсутність таких. Це в кінцевому підсумку і призводить до підсумкового результату. Відсутність розуму і любові призводить до такого результату контакту, коли людина вважає своїм обов’язком знищення собі подібних. Присутність же цих складових в людині виявляє в ньому нові можливості, спрямовані на допомогу людям. Ступінь їх користі залежить від рівня духовності самих контактують. Метою явища контакту є поглиблення земного світогляду і фактично кроком до перебудови світу. Сектантський осмислення не приводить це явище до виведення в дійсність космічного світогляду. Космічне світогляд означає новий етап еволюції людства. Природа людини не здатна змінитися до тих пір, поки людина не включиться в космічний процес перетворень. Поступове, логічне пояснення, проникаюче в душу і розум, відкриває для людства дорогу в Космогенетіку.

Без освоєння космічного генетики Духа в людині неможливо розвиток. Це те, що підтверджує спорідненість людини з богом. Скажімо, система Порфирія Іванова – це одна, з форм духотворче- ства. У вченні реалізується Учитель, а не учень. Учень реалізується, ставши Учителем. Тільки таким шляхом реалізується саме Вчення. Релігія – це трактування істини, яка не знаходить реалізації себе в світі. Весь світ, просочений релігіями, антірелігіозен по суті, значить не Істен, здавалося б. Однак, багато що стає зрозумілим при розумінні того, що все від Розуму і Любові, в ім’я Розуму і Любові і за допомогою Розуму і Любові. Істина не може себе нав’язувати, диктувати. Вона просто є, зважають на це чи ні. Контакт і є процес активного пошуку провідників Розуму і Любові. Людина і на Землі і в Космосі є провідником Істини. Право вибору давалося людству богом до сьогоднішньої епохи. За допомогою контакту висвічується вже підсумок. Сьогодні час, позбавляє нас вибору. Тому, пройшовши космічний тест через контакт, людина виявляє себе або новим, готовим до наступної епохи, або являє собою прокляття роду людського. Поступово всі жителі планети пройдуть цей космічний тест, що означає кінець одного часу і початок іншого.

У цьому новому світі не залишиться жодної випадкової людини. Кожному дано буде знати своє завдання і можливість її реалізації. А це означає, що загальний рівень свідомості підніметься на кілька порядків. Сам процес контакту оголює підсумок вибору, даного всьому людству в попередні епохи. Він виявляє увійшли в нову еру допомогою духо- творчості. Так, Бого-людська природа Порфирія Іванова і його Вчення довго приноситимуть користь людям. З іншого боку, процес виявляє прокляття роду людського в образі Онопрієнко і йому подібних. Космічний Дух перетворень проникає в людини планети Земля, визначаючи готовність людини прийняти і пропустити через себе творчий потенціал Космосу. Суперечка про те, від бога надходить контактери інформація або від диявола, не розумний. Інформаційне джерело єдиний. Інформаційне поле не підпорядковане нашому умовному поділу на добро і зло. Це те, що над цими поняттями. Від самої людини залежить, кого і що він народжує через себе – божественне або диявольське. Інформує нас сам різноманітний спектр, з якого ми вловили лише два променя – білий і чорний. Сам він позбавлений чорно-білого тлумачення. Те, що містить в собі людина, стикаючись з джерелом, вже несе забарвлення через себе. Людина автоматично несвідомо вибирає з палітри своїх хромосом, яка клітина в ньому заволодіє розумом і душею і відповідно який потенціал отримає розвиток в цій людині. Всі контактують в момент контакту розуміють, що народжені були для цього моменти. Для контакту з тим, кому ми не байдужі. У цьому особливість людини нашої епохи. Кожен народжений в епоху переходу в нову еру народжений для підведення підсумків величезного генетичного періоду.

Від автора

Книга адресована підготовленому читачеві, здатному аналізувати явища, що відбуваються в духовному житті людей нашого часу. Інформація знайде відгук у людей з філософським складом мислення. Те, що може здатися спочатку простим в розумінні, насправді містить досить складний філософський підтекст. Те, що здасться складним, після більш поглибленого вивчення стане простим і доступним. Незважаючи на те, що я намагалася викласти інформацію в максимально доступній формі, ця книга не може бути матеріалом легкого читання. Я свідомо не розставляла своїх акцентів в излагаемом матеріалі. Нехай це зробить сам читач. Книга умовно містить у собі п’ять розділів. У першому розділі викладена типологія і методологія контакту. Другий розділ представляє собою розповідь у формі розповіді про те, як явище контакту відвідало мене. Третій розділ містить теорію космо-генетики. Четвертий знайомить читача з методом діалогу з самим джерелом інформації. У заключній частині книги дається висновок, який випливає з осмислення отриманої інформації про подальший розвиток цивілізації.

Взагалі не існує людей, які не перебувають в контакті з Космосом. Однак те явище, яке ми визначили самим поняттям контакт, по суті один з видів контакту, а саме – відкритий контакт. Психоенергетична матерія в період відкритого контакту проявляє властивість вневременности в тому, що, розблокуе людський мозок від зв’язку з цим, заповнює його далеким і близьким минулим, далеким і близьким майбутнім. З’являється здатність зчитувати його і спостерігати. Так як явище контакту проявляє себе у багатьох – це говорить про часткову вневременности нашого часу. Втрачаються і знову утворюються тимчасові нитки. В процесі цього відбувається або самоорганізація людини, або самооткае від участі в еволюціонування Духа в часі.

типологія контакту

Відкритий контакт. Чи означає трансовое або скоріше медитативний стан, координовані свідомістю. Людина перебуває в зримою дійсності, сприймаючи її через підтекст власної свідомості. Загальноприйнята думка і вся видима реальність зводиться в свідомості людини не просто до індивідуального бачення, а виводить його до осмислення реальності через фільтри його підсвідомості. При відкритому контакті і підсвідомість, і свідомість перебувають в активній формі. Ця обставина виводить його на рівень, що переходить межі видимої дійсності цілком розуміючи, розумінні і сприйнятті її. Сама людина стає не просто носієм думки або ідеї, а втіленням цієї думки або ідеї. До представників виду відкритого контакту належать не тільки носії відкриттів в будь-якій області, генії, пророки, а й страждають на шизофренію і важкими психічними захворюваннями. Відкритий контакт підсумком виводить людину або на рівень пророка, або на рівень голови секти. Божевільний і геній – це представники двох полярностей. Перший розкриває через підсвідомість природу замкнутого кола, де немає виходу на спіраль, інший же розкриває через підсвідомість природу необмеженого розвитку через спіраль.

Закритий контакт. Его стан, в якому перебуває більшість людей. Він означає зв’язок людини через свідоме і несвідоме спілкування зі світом. Свідоме виражається в його життєві принципи, несвідоме – в період сну. При закритому контакті людина проявляє себе відповідно до рівня своєї свідомості. Закритий контакт результатом виводить людину духовну або бездуховного незалежно від того, атеїст він або віруючий.

Активний контакт. Чи означає висновок підсвідомості на рівень свідомості через Ідею або ідею (манію). Ідея – це думка, якої людина присвячує себе. Думка, трансформуючись, переростає у високодуховного людини в Ідею, у душевнохворого – в манію. Активний контакт формує або видатну особистість в конкретній області, або людини з маніакальними задатками. При активному контакті людина засновує свої дії і плани не підкіркою, а отримуючи підживлення від неї, – організовує свідомість в чітко сформульовану ідею. Його дії засновані не на емоціях і почуттях, а на чітких уявленнях, що не на абстракції, а на точних розрахунках. Прикладом ак-тивного контакту служать представники точних наук або люди з маніакальними психічними розладами, що діють чи не імпульсивно, а продумано і обачливо.

Пасивний контакт. Це активно діюча підсвідомість. Порівняння дійсності, пропущене через свідомість і активний вплив підсвідомості на світогляд. Інтуїція такої людини не викликає сумнівів. Це художники, письменники. Пасивний контакт народжує або людини-обивателя, або філософа.

Немає в світі людей, які не перебувають в одному з видів контакту, частіше в синтезі декількох видів. Чотири види контакту означають наш нерозривний зв’язок з Космосом. Як приклад, наведемо кілька імен, що відносяться до типів змішаного контакту. Відкритий активний, відкритий пасивний – Піфагор, Леонардо да Вінчі, М. В. Ломоносов. Відкритий пасивний – Н. В. Гоголь, Ф. М. Достоєвський. Відкритий активний – А. Д. Сахаров, К. Е. Ціолковський. Жива людина не може бути лише в контакті такого поєднання, як відкритий закритий контакт. У період відкритого контакту процес спілкування з Космосом проводиться за допомогою різних методів. Так, на прикладі якого-небудь простого предмета могло відбуватися виклад найскладніших філософських понять. Наступний спосіб – диктування, при якій інформація подається у вигляді чітко сформульовані тексту, що виникає в мозку. Третій спосіб – це посил думки, яку потрібно розвинути. При неточному попаданні в ціль мене зупиняли, якщо задовольняло моє “розкручування” думки – мене схвалювали. Ще один спосіб контакту – діалог, питання від мене і відповідь мені. Частина діалогів я пропоную увазі читача. Але спочатку розповім про те, що відбувається зі мною під час відкритого контакту.

Не можу відкрити очі, поворушити руками. Зовсім не відчуваю свого тіла. Що зі мною? Це кінець, я не маю? Я є, каже гаряча, як розпечене залізо, сльоза, обпалюючи мою щоку. Спасибі, сльоза. Тепер мені легше відкрити очі. Як тихо і затишно в моїй кімнаті. Зашторені вікно залишило смужку світла. Але на душі боляче і важко. Завтра подаю на розлучення. Що було вчора? Вчора я сказала йому про це. А сьогодні прокинулася як мертва і не зрозумію, прокинулася взагалі. Зовсім немає сил і начебто немає взагалі життєвої енергії. Дуже дивний стан, ніколи зі мною такого не було. Розчарування і відчай вибили з мене всю волю до життя, пропало світовідчуття і взагалі все пропало. Порожнеча. Нічого не розумію, що відбувається. З тонкої смужки світла між штор хвилями розходяться золоті плавні лінії. Вони рухаються по стінах, килиму. Це гра світла? Ні, я такого ніколи не бачила. Я щось відчуваю, явно, фізично. Фантастика! Мені ніколи не бачилося такого чуда. Якби я була фанатично віруючою, я б подумала, що це сам БОГ. Якби я захоплювалася фантастикою, якби захоплювалася аномальними явищами … Господи! Я знаю, Ти тут! Золоті хвилі стає густішим, заливаючи кімнату жовтим світлом. Вони рухаються до мене. У мене завмирає серце, але я не можу поворухнутися. Вони ласкаво обіймають мене, проникають в мене і наповнюють собою. Моє тіло розчинилося в Любові, в Любові, якою я ніколи не відчувала і ніколи не була обдарована. Це не схоже на почуття батьківської любові, не схоже на захоплення, не схоже на екстаз. Це щось набагато більше! Я вже не хочу назад. Я хочу залишитися в обіймах цієї Любові. Я тільки подумала про це і Вона зникла. Я насилу перевела дух, але у мене з’явилися сили. Я зрозуміла, що повинна жити. Мені про це сказала сама Любов. Але як вона знайшла мене? Я не знала про Нею, не кликала Її. Невже я комусь так потрібна і кимось так любима ?! Дуже дивно … Але треба встати, треба підняти себе з ліжка. Як вдало все-таки розставлені предмети в моїй кімнаті. Я спираюся про них з щирою вдячністю і йду на кухню. Стакан холодної води. Прекрасно. Телефонний дзвінок задзвенів вимогливо і безжально.

 • Що робиш?
 • Буду збирати речі.
 • Ти з глузду з’їхала?

– Ні, я прийшла в себе, нарешті вперше за 5 років. Зустрінемося в суді.

Після цього дня пройшло вже дев’ять років. Ми розлучилися через 8 довгих місяців. І все моє життя з цього дня перестала бути схожою на мою минуле життя і взагалі перестала бути схожою на чиєсь життя. Зовні вона має своє природне розвиток і подієві явища. Але зсередини мене утворився світ, який наповнив мене, став мною, став моїм життям. Пізніше стало ясно, що не тільки зі мною відбулися зміни. На очі траплялися книги, статті, замітки, історії, в яких містився якийсь прихований сенс позамежної реальності, відкриваючи себе неоднозначно, загадково. Я не була впевнена, чи містить це в собі небезпеку або навпаки щось прекрасне. Але я вже живу в цьому, це вже неможливо відняти у мене або самої відмовитися. Я зрозуміла, що стосується це не особисто мене. Це прийшло до нас, до людей, до всіх. Але не до всіх відразу. І не зрозуміло, чому до мене. Я нічим не відрізняюся від інших і не більше інших заслуговую одкровення. Але це те, що вже є, то, що реально, то, що частина сучасної дійсності і частина культури нашого часу. Це те, що закріпить історія в ретроспективі про стику двох тисячоліть.

З того самого дня до мене почали приходити думки, якими я не була раніше зайнята. Вони йшли не від мене. Це були не мої думки. Але вони змушували мене замислюватися над ними. Це була чиясь робота, чийсь посилений працю зі мною.

Через час доля звела мене з людьми, з якими ми пережили незабутні моменти. З цими людьми я була знайома вже п’ять років. Ми були дружні, але те, що нам раптово відкрилося, не було знайоме раніше ні їм, ні мені.

Москва. 1993 год.

На вокзалі нас зустрів Сергій. Він влаштував нас в готелі, так і не зрозумівши мети нашого приїзду. Ми самі з трудом розуміли, навіщо нам знадобилося їхати туди. Потім стало ясно – було бажано, щоб якийсь час ми перебували разом і подалі від знайомих, співробітників. Те, що відбувалося з нами, могло не тільки здивувати, але і напевно налякати їх.

Розташувавшись в готелі, ми провели час в прекрасному настрої і веселою бесіді. День наближався до вечора. До всіх прийшло незрозуміле відчуття. Тиша наповнилася якимось подвійним змістом. Предмети в кімнаті придбали не своє значення. Візерунки на килимі і нашому одязі перетворилися в символічні знаки. Таке враження, що уява, яке властиво для прояву себе зсередини людини, навпаки з’явилося ззовні, охопивши собою всіх нас. Те, що відбувалося, ми розуміли після того, як воно відбувалося! Назвати грою уяви це неможливо. Наркотиків ми не вживаємо. Але все разом, як в казці “Попелюшка”, ми опинилися в іншій реальності, не залишаючи очевидною дійсності. Невидима уявна сфера замінила собою відчуття реальності. Причому не тільки предмети, сама кімната, а й в кожному з нас з’явився якийсь образ. Лише після зникнення цього міражу ми, згадуючи все, що нам відомо з історії та художньої літератури, розшифрували програні нами сцени. Це були сцени історичних подій, героями яких були ми. Наче й режисер і актор в одній особі був з нами і в нас. Всі жести, аж до поглядів, реплік, пауз, були продиктовані і програні не нами, а за допомогою нас. Весь вимовний нами текст звучав в римованої рядку. Героями невидимого автора були планети, Всесвіт, святі різних епох, історичні особистості, .легендарние образи, герої майбутнього. Всі предмети в кімнаті брали участь в ролі декорацій і атрибутів.

Сцена змінювалася залом для глядачів, глядачами якого були знову ж ми, але вже в своєму звичайному і звичному стані. “Переміщаючись” зі сцени в зал, ми оцінювали те, що відбувається, розбираючи сенс дії, який показував нам, що відбувається у Всесвіті, взаємини планет, життя святих різних епох, сцену розп’яття Христа, роль історичних особистостей в ході історії.

Найскладнішим у всьому виявилося осмислення. Ніхто і ніщо ззовні нам вже не підказував самого розуміння, аналізу та розшифровки. Важлива була наша робота, саме наше розуміння. Це був процес навчання, де є матеріал, що викладається і іспити.

Це і є Контакт. Контакт з тими, кому ми небайдужі і цікаві.

Перебуваючи у свідомості, при повному відчутті реальності і сприйнятті її такою, паралельно з цим відбувалося накладення іншій реальності, частиною якої ми були. З нами відбувалися абсолютно дивовижні речі. Наші тіла могли подовжуватися і зменшуватися. Все як у фантастичному фільмі. При цьому ніякого болю і видимих ??деформацій після того, що відбувається. Якщо потрібно по сюжету фізичне відчуття внутрішніх органів, візуально і фізично відчувалося рух печінки, кишечника, інших органів. У момент показу історичної події розп’яття Христа я раптово відчула біль в центрі долонь обох рук (нема на зап’ястях), ніг, голови і підребер’ї. Я не відразу зрозуміла, що це ті місця, які були відзначені ранами на тілі Христа. Лише по ходу сприйманого нами дії, під час якого ми стали розуміти, що нам показують саме ця подія, я зрозуміла, що фізично відчуваю біль на собі. На долонях з’явилося безліч дрібних червоних точок. Вони горіли під тонкою плівкою шкіри. Здавалося, що ще трохи і хлине кров. Емоційне супровід тексту забезпечувалося відповідно до сюжету. Від нас не було потрібно мистецтва акторської майстерності. Сльози, душевні переживання, пафос, надія, всім володів хтось, наділяючи нас цим. Не було страху. Швидше потім, пізніше виникло дивне відчуття, пройшовши через усвідомлення того, що тобою володіють, що ти не належав собі. Але насильства не було. Давалася взнаки турбота і підтримка. Почуття тривоги швидше було у ведучого. Воно полягало в тому, що всім тим, чим можна володіти в людині, виключає одне єдине, то, чим володіє все-таки сама людина. Хтось ззовні показав, що людиною можна керувати, можна повністю трансмутировать його природу, можна змінити навколишній світ. Але не можна за нього відповісти на питання, які він сам собі задає. Можна підказати, максимально наділити інформацією. Але засвоїти матеріал і знайти відповідь може тільки людина. Явище контакту доводить це. Можна прив’язатися до образу, якому ти не відповідаєш. Саме в таких випадках з’являються люди, які називають себе Матір’ю Світу або Христом, пророками майбутньої релігії …

Ким запланований цей іспит, чи потрібно це людству? Ставити чи не ставити це питання – від нас не залежить. Від нас залежить знайти відповідь на виниклі питання, поставлені самою історією людства, самим природним процесом.

Миргород.

Ми займаємо номер в санаторії “Полтава”, приїхавши все вчотирьох в курортне місто не з метою поправити здоров’я. Завдання була та ж, що і в Москві. Будучи в Москві, ми відвідали Сергієв Посад, де таїнство відкрило нам спілкування з іконами. Живі очі, дивлячись з ікон, говорили з нами, передаючи святість свого часу нашої епохи. У всьому тому,

що відбувалося, відчувалася зв’язок часів – минулого, сьогодення і майбутнього. Що стосується майбутнього, воно будувалося на тих образах, які близькі нашому сприйняттю, на тому, що нам відомо зі світу фантастики.

Прекрасний теплий літній день. Робота триває постійно, з перервами в ті моменти, коли відчувається, що сприйняття наше притупляється або не дозволяє ситуація.

Пройшов дощ, в номері стало прохолодно. Я закрила балкон. Розташувавшись зручніше, ми сіли пити чай. Близько 20.00. На вулиці голоси відпочиваючих, пісні, гучні розмови. Люди з бювету направляються на вечерю. Краплі дощу, що затримався на даху, стікають, тихо лопаючись про перила нашого балкона.

У передпокої згасло світло, очевидно перегоріла лампочка. Ні, справа не в лампочці, ми розуміємо, що потрібно вимкнути світло, будь-які електроприлади і вийти на балкон. Не кваплячись, ми виходимо на балкон і, так як нічого не помічаємо, продовжуємо про чём- то розмовляти. Внутрішнє чуття підказує – на щось направляється нашу увагу. Ми повернулися обличчям до вулиці і мовчки напружилися в очікуванні чогось. Одночасно ми побачили, як повз балкона плавними спиралевидні рухами, але досить швидко прослизнув з шарудить звуком сферообразних об’єкт. Впоравшись з подивом, ми дивились на гуляють на вулиці людей. Ніхто з них нічого не бачив. Але дивним здалося не тільки це. Сам об’єкт був дивний. Матеріал, з якого він зроблений, був з щільної димки блакитно-сірого кольору, прозорий і начебто не матеріальний. Але в той же час реальний. Світло в коридорі сам спалахнуло. Лампочка була в повній справності. Оговтавшись від шоку, прийшовши до тями після подібних явищ, ми розуміли, що виникає все більше і більше питань. Але одна відповідь на одне питання вже був явно знайдений. Ми не одні. Є щось за межами нашого сприйняття реальності. Це однозначно. Ясно ще й те, що поки не цікавлять наші запитання. Є бажання ззовні наділити нас своєю інформацією. Складалося таке враження, що рано нам задавати питання і рано на них відповідати. Ми зрозуміли, що повинні отримати необхідний обсяг інформації, що містить в собі відповіді. До нас прийшли не з тим, щоб дати відповіді, а з тим, щоб допомогти їх знайти. Відчувалося величезне бажання в тому, щоб максимально нам допомогти. Однак, нібито самі відповіді мали своє право голосу, яке полягало у виборі кому їм належати. А належати хотіли вони нам. Мабуть тому, що і питання належать нам. Але невже з області всезнання неможливо розкрити нам всі таємниці? Якщо ні, значить це все-таки наша справа, наше завдання і функція. Значить, людина багато чого варте. Тільки людина здатна вирішити завдання, поставлені перед ним історією. І все-таки десь із безмежної дали загадок хтось, дбайливо ставлячись до нас, говорить про себе. Нас швидше спантеличили, ніж дозволили питання, яких ми-то і самі собі досі не задавали.

Всі четверо ми були представниками різних професій. Я – музикант-теоретик, Вікторія – в минулому спортсменка, майстер спорту міжнародного класу зі спортивної гімнастики, Олег – художник-архітектор, Людмила – викладач економіки. Рід занять та інтереси дуже різні. Але ми ніколи не цікавилися серйозно тим, що називається містикою. До того ж фантастикою ніхто з нас не захоплювався як відомим жанром в літературі або кіномистецтві. Це не притягувало нашого інтересу. У житті так багато реальних питань, які необхідно вирішувати. Чи не забивати ж собі голову ще чимось неіснуючим. Хоча потім, як виявилося, ми виявили в собі природну релігійність, незважаючи на те, що в світському житті серйозно не замислювалися над релігійною тематикою. Це було десь глибоко в душі, наодинці з самим собою.

Відкритий контакт тривав у нас 8 місяців. Ми настільки пішли далеко від реальності, що це стало небезпечним. Ніхто з нас в той час не працював, грошові запаси виснажувалися, сім’ям приділялося дуже мало уваги. Все це було протиприродним. Ми зрозуміли, що рішення залежить від нас самих. Що і як далі вирішує людина сама. Як тільки в мозку виникла ця думка, ми звільнилися від впливу ззовні. З нами зважили, не було надано ні тиску, ні насильства, ні переконань. І начебто навіть радість відчувалася від ведучого в тому, що здоровий глузд, почуття відповідальності нас не покинули. Але нічого не зникло безслідно. Людина сама вибирає форми і методи фактично всього у своєму житті. Однак, людина постійно перебуває в сфері спостереження пильного ока.

Дачне селище. Літо, 1993 г.

Близько 5 ранку. Я прокинулася, але стан дрімоти змушує мене залишатися в півсні. Я лише привідкрила очі, вловивши досвітній час, і в той же час відчула знайоме почуття стриманого захвату. Я заплющила очі, через хвилини три відчувши, що не можу володіти тілом. Приглушено, з глибини мозку звучала музика. Чоловічий хор виконував щось на зразок змішаного церковно-народного співу. Дуже незвично, але струнко, спокійно, багатоголосого. У мене заболіла голова, немає від почутого, звичайно. Голову стиснуло в лещата. Я почула звернення до себе: “Ольга”. Я здивувалася, повним ім’ям мене ніхто з присутніх на дачі кликати не міг. Я відкрила очі. В кімнаті нікого не було. Мене кликав хтось із глибини мене. Спокійний, приємний молодий голос чоловіка. Раптово в голові і перед очима все закрутилося, тіло втиснуло якийсь вагою і в той же час внутрішнє відчуття легкості відірвало мене від себе і понесло з величезною швидкістю по довгому тунелю. Враження було таким, що я хочу зупинити свій погляд закритих очей на одному з об’єктів, повз яких я проношу, але швидкість настільки велика, що мені не вдається цього зробити. Скільки часу пройшло, я не знаю, але швидкість зменшувалася, і я стала здатна розрізняти не тільки будь-які об’єкти, а й цілі сюжетні картини. Це були картини з мого власного життя, прожитого до того дня. Але, боже мій, це ж аналіз моїх помилок. Причому те, що в моїй пам’яті залишилося важким вантажем моєї неправоти, сприйнялося легше, ніж те, про що я давно забула і навіть не надала значення свого часу як того, що можна було б назвати злом. Це те, що у кожного на кожному кроці зустрічається і відбувається. І ми навіть не надаємо глибокого усвідомлення цього, як чогось серйозного і грубого порушення якихось вищих законів. Але душевний біль була настільки сильна, що мені здавалося, що я розпаду на безліч дрібних осколків. І раптом, ніби хтось вимірював ступінь мого межі, все припинилося. Я побачила інші картини свого життя. Моя душа переповнилася світлом і щастям. Те, що оцінювалося як добро, теж висвітлювалося не тільки дійсно суттєвими моментами, а й цілком приглушеними в земному житті. Але тут вони подесятерити і ставилися нарівні з чеснотами. Я подумала, адже це притаманне всім нам, людям, і ми навіть не помічаємо цих моментів. Вони природні для всіх нас, ми не надаємо цьому значення, як якоїсь вищої чесноти. Почуття, що переповнювало мене, було занадто теплим і значним, щоб самій зуміти звільнитися від нього. Шкала мого межі фіксувала вищу точку. Все припинилося. Вихрова швидкість знову підхопила мене й понесла, але зазнала в емоційно протилежному напрямку. Темно, але я розрізняю коріння трав і дерев, земляний грунт, чорнозем, пісок. Господи! Куди я? Відчуття холоду і вогкості. Я спускаюся все нижче і нижче. Бачу кістки і черепи. Вже бачу внизу розпечену магму яскраво червоного кольору, ніби киплячу кров. Жахливий стан погіршився не тільки фізичними відчуттями, але і душевним болем. Почуття страждання наповнило душу. Такого важкого почуття неможливо, здавалося, винести. Немов страждання всього світу сконцентрувалися в мені. Це важче найсильнішою болю. Мені раніше здавалося, що нічого немає страшніше особистого страждання. Тут же особистим стражданням виявилося страданіё всіх і за всіх. Моя душа не належала мені, а значить вона належала всім і всьому. Вона вийшла за межі особистісного. Її оголені рецептори вловлювали стикається з нею страждання, яке належало їй. А вона належала страждань всій Землі. Але якийсь почуття за спиною говорило мені, що мене не залишать, що все це закінчиться. Це почуття за спиною! .. І дійсно, рух вниз змінилося рухом вгору. Швидкість винесла мене назовні і понесла до землі, над землею, до хмар, над хмарами, до неба, над небом. Почуття блаженства, але не бездіяльного розчинення, а активного інтересу і захоплення несло мене туди, де я побачила галактичну спіраль. І звуки тиші. Саме звуки тиші, в які вливалося моє переривчастий подих. Сталося щось дивне. Я злилася зі світлом, в якому містилося все. Абсолютно все, всі відповіді на всі питання, надзвичайна краса, захоплення і чомусь почуття справедливості. Я зрозуміла все, я зрозуміла те, чого я навіть не зрозуміла. Свідомість людини не здатне охопити цього. Але щось погане у тобі, що більше того, що можна висловити в слові, охопити розумом, наділило мене розумінням. Мені захотілося повернутися, щоб розповісти про те, що я зрозуміла. Швидкість пронесла мене в зворотному напрямку, повернувши мені мене. Але повернувшись до себе, я повернулася на ту ж ступінь, від якої відштовхнулася. Той же словниковий запас, той же рівень інтелекту, і все інше те ж. Реальність виявилася складніше того, що ми вважаємо незбагненним. Незбагненне, кличе і йде до тебе назустріч виявилося доступніше, ніж та реальність, в якій всілякі обмеження в людині створюють вирішення цієї складності тільки через умовні поняття. Справжнє, справжнє далеко. Але тут є те, що виробляє щось, завдяки чому воно стає доступним. Однозначно, це щось не досвід, навіть не прогрес цивілізації, навіть не інтелект. Це Любов! Єдина цінність людини в Космосі укладена в Любові. Це те, що робить доступною для нас Істину. Тільки в Любові людство може наблизитися до неї. Її неможливо описати. Наше різноманітне уявлення про Любові тільки не-велика частка тієї Істини – Любові в чистому вигляді.

Людина все життя шукає Любові. Але, зношуючись, душа піддається умовлянням дійсності і вже хоче хоча б розумінь. Не добившись цього, прагне задовольнитися благополуччям, славою. Чим завгодно намагається підмінити справжню потребу в Любові. А все тому, що ми про неї нічого не знаємо. Щоб ми не робили, все не те, все не туди. Мораль скрипить вже на зубах і не помічає, що перетворюється на зброю, яким один іншого бичує. Почуття, пофарбовані любов’ю, спочатку захоплювалися, але з часом накопичується тягар образ і розчарувань. Ми не можемо знайти Її тут. Але Вона є. І цілком очевидно, що відкриваючи себе дивним чином, Вона хоче, щоб ми Її пізнали. Ми тільки повинні бути готові прийняти Її. Так як відкривається вона через контакт – це говорить про те, що вона здатна виявляти себе не тільки там, на тому світі, а й тут. Тепер уже можна сказати, що звідти повертаються. Чи це не крок в історичному процесі, в еволюціонування людства? І повертаються з тим, щоб сказати, що Царство Небесне. Як Воно реально на небесах, так здатне стати реальним і на Землі.

На деякі питання, що укладають сам принцип контакту, нам вдалося відповісти. По-перше, те, що це не вирішення питань, а навпаки, нові питання, які чекає людство в освоєнні через науку. А це означає, що програма людства не вичерпана.

Вона наповнюється новими завданнями для осягнення. В руки попадаються свідоцтва різних контактують, що дозволяють друге питання. Перед нами стояли фактично однакові завдання. Лише по закінченню їх ми змогли робити висновки.

Ми знову зібрані разом з метою, відомої тільки тому, хто нас зібрав в будинку моїх друзів. Інформація надходить уже не в образах, без допомоги навколишніх предметів, а у вигляді текстів. Ми зчитуємо виникає в голові текст. Перебуваючи у свідомості, не використовуючи ніяких коштів для потрапляння в 4-е вимір, не входячи спеціально через йогу або інші технічні прийоми в транс; До того ж наш стан складно було б назвати трансом як таким. Все відбувалося природно і зазвичай. Але те, що ми чуємо, нас не радує, а скоріше насторожує. Нам кажуть, що ми боги, у нас інші імена, про те, що на нас особлива місія, про те, що в нас вселилися душі спочилих геніїв … Стало ясно, що все не так просто. Що тут прихований якийсь сенс. Навіщо нам говорити про те, що не викликає внутрішнього згоди? Беззастережно, що не зваживши кожного слова, ми не сприймали викладається. Це нагадувало заліки та іспити. Після проходження їх нам розкладали по поличках все пройдене. Далі, коли я стану викладати в книзі саму інформацію, стане ясно, про що йде мова. Зараз же скажу про рішення 2-го питання, який говорить про те, що здоровий глузд – це досвід людства. Він уже напрацьовано і передається людством з покоління в покоління. Відрікаючись від нього, людина народжує війни, чвари, сектантство. Ніхто нікого з позамежного світу з розуму не зводить. Зводить з розуму себе людина сама, відключаючи розум. Звинувачувати тут нікого. І провокацією вважати це неможливо. Підходить час для людства, що змушує його концентруватися, що закликає до відповідальності, до уваги до свого розуму, до своєї душі. Людство готують до переходу усвідомлення себе по-новому. Тому неможливо обійти увагою те, на чому буде заснований цей етап. Контакт концентрує людини на його розумі, на його любові. Це важливо і для викладу, і для сприйняття. Наскільки це можливо, настільки можливим стане сам процес. Дозвіл другого питання полягало в усвідомленні самого принципу контакту через Розум. Адже безліч книг, що з’явилися сьогодні на теми “створи себе”, “допоможи собі сам”, “як стати багатим” і т. Д. В більшості своїй звернені до розуму, а не до техніки виконання.

У відповідь на поступове розуміння посилається інформації її надходило все. більше і більше. Це виглядало вже на рівні співпраці. Складність цього процесу полягає не в тому, від бога вона або від диявола, про що часто сперечаються. Складність полягає в самій людині. Від самої людини і залежить, кого і що створить він через себе, божественне або диявольське. Інформаційне джерело єдиний, інформаційне поле не підпорядковане нашому умовному разде- лению на добро і зло. Це те, що існує над цими поняттями. Земний світ і всі його прояви фарбують самі люди, створюючи базу, на якій вибудовується епоха за епохою. Встановлюючи умовну істину, в межах її проходять свій розвиток покоління за поколіннями.

3-й питання, що знайшов своє дозвіл, полягає в тому, що ми чекаємо відповідей звідти, а звідти чекають відповідей від нас. Тому-то нас намагалися наділити по можливості повною інформацією, щоб почути не питання, а зрозуміти наше осмислення цієї інформації. Це говорить про те, що ми не в підпорядкуванні. Нам дають зрозуміти, що ми і вони – частина одного цілого.

Коли контактує або ті, хто прислухаються до того, про що він говорить, намагаються зобразити всеосяжності любов, як не дивно, підсумок цього – всього лише секти. Де продовжують свій розвиток все людські пристрасті в своєму різноманітті, прикриті “гумової” натягнутою посмішкою від любові до всього людства. Не так все просто. Любов без розуму – техніка. Розум без любові – теж техніка. Результат – розвиток науково-технічного прогресу. Людство вибрало такий шлях розвитку цивілізації. Тепер спроби вчитися любити виглядають ніяково, як будь-яке питання, яким людина намагається опанувати в початковій стадії. Ми повинні зізнатися собі в тому, що не вміємо любити. Ми не знайомі з тією любов’ю, про яку говорить нам голос з небес. Ми дійсно потребуємо допомоги звідти. Нам не-ніж любити в тому середовищі, яку ми створили для жизнеобитания. Все, в чому полягає краса, набагато більше поінформоване про неї, ніж ми, люди планети Земля. Інформує нас сам різноманітний спектр, з якого ми вловили лише два променя – чорний і білий.

Одним із завдань відкритого контакту було тестувати і ступінь агресії кожного з нас на прикладах, які мали на меті своєї показати нам реальність запропонованих обставин. Іншими словами створювалися ситуації, в яких ми не здатні були збрехати самим собі або зробити вигляд, зіграти. Наша гра по суті була виведена на рівень прояву наших справжніх почуттів. Ми виявлялися в стані, при якому наші справжні цінності виходили назовні, і ми про це навіть не підозрювали. Нам здавалося, що ми діємо за сюжетом і правота кожного природним чином виходила на поверхню. Лише в стані внетрансового свідомості ми здатні були оцінити власні плюси і мінуси. У момент їх прояви не могло бути свідомого аналізу. У цьому четвертий відповідь принципу відкритого контакту. Сенс його в тому, що у відкритому контакті неможливо збрехати, неможливо прикинутися. Всі складові твого “я” проявляють себе в максимально розкритому вигляді.

У наступному розділі я хотіла б запропонувати увазі читача частина діалогів (метод міалога).

Таінсгвенний нічний гість потривожив мій 1сон. Я прокинулася від чогось і мій погляд I зустрівся з смотрящим на мене світиться зеленим кулькою, завислим у кватирки з боку кімнати. Мені здалося, що для нього було несподіванкою моє пробудження. Я відчула це по кілька метушливому його руху, яке говорило про його невпевненість, ніби він боявся мене налякати. Мій спокійний погляд заспокоїв його. У нього не було обличчя, очей, але все-таки він висловлював емоції. Він дивився на мене, випромінюючи інтерес. Через мить він не просто зник, він лопнув як мильна пу- зирік. Пізніше в контакті мені було пояснено, що це згусток концентрованої енергії. Сон пропав. Я встала. Вийшла на кухню, відкрила кватирку. Жарко, липень в повному розпалі. Небо усипане яскравими зірками. Ніколи раніше воно мій погляд не притягувало з тим значенням, яке з’явилося з недавніх пір. Той, хто йде на контакт знову зосередив мою увагу. На моїх очах зірки стали міняти своє розташування. Сузір’я змінили свої обриси. Чомусь я перевела погляд на долоні. На них не виявлялося ліній. Вони стали вимальовуватися прямо безпосередньо перед моїми очима. Але це були не ті лінії, які я пам’ятаю на своїх руках. Щось хочуть мені сказати, щось пояснити.

– З ким я говорю?

 • Зі своїм майбутнім “я”.
 • С. майбутнім “я”? Але ж його поки немає! Я говорю з тим, чого немає, але воно є ?!
 • Ваша планета в контакті зі своїм дзеркальним відображенням. Можеш назвати її “Люди світу”. Земляни не знайдуть її на карті неба. Вона невидима. Вчені стануть помилятися, приймаючи видимі об’єкти за ту, що посилає імпульси і сигнали людям Землі. Ця планета – точна копія Землі, де є все і все, що і хто є на Землі. Єдина, але суттєва різниця полягає в тому, що ви розвивалися технічно, а вона духовно. Планета-невидимка не проявляючи, тому як проявленого розвитку духовного начала не отримала Земля.
 • Виявляється існуємо ми ж ще десь, до того ж не в точної копії, а в розвитку нас в тому, що не отримало розвитку в нас тут. Нематеріальна планета означає те, що вона – дублер. Значить є коригувальний нас орган у Всесвіті, що забезпечує рівномірність, синхронність, баланс. Значить ви не інопланетяни?
 • Іншого людства, крім вас, в Космосі немає. Але скрізь є життя і форми її вираження. Принцип космічного процесу укладений в русі духу в матерію. Нематеріальна життя Космосу – це потужний рух того, що чекає можливість прояву через відносність абсолюту. Космос – це величезні потенціали можливостей людини. Космос – це голий мозок, постійно перебуває в роботі.

2 9-560                                                                        33


Полуматеріальние форми, ті, кого ви називаєте інопланетянами (об’єкти нематеріального світу, що не мають народження і смерті), виникають для нагадування про самому Космосі, про нерозривний зв’язок Землі і Космосу. Своєю окремої програми розвитку вони не мають. У потрібний момент вони виникають з нізвідки і розчиняються в нікуди, нагадавши про те, що втілення чекає весь Космос. Голий мозок Космосу, соучаствуя в програмі розвитку планети Земля, на доступному для сприйняття людини рівні несе інформацію, і через полуматеріальние форми в тому числі.

 • Але ми ж бачили НЛО?
 • З голого мозку Космосу від’єднується форма-образ, що несе певну думку Землі, не беручи на себе функцію втручання в еволюцію людства, а лише залишаючи собою відкриту можливість для нього.
 • Тобто це підказка, а не факт?
 • Вірно, це не просто полуматеріальние форми, а полувоплощённие можливості людини.
 • Значить Космос, по суті, – це полувоплощённие можливості людини. Контакт з ним на будь-якому рівні – це здатність Космосу в доступній формі викласти думку для людини. Значить, ті, кого ми чуємо, це ми самі. Як це може бути? При нашому житті вибудовується система її продовження, причому вже сформувалася настільки, що може говорити від свого імені. У нашому сьогоденні паралельно вже є наше майбутнє?
 • Саме те, що ви звете паралельними світами.
 • У мене виникає мільйон питань. Хто або що БОГ, яка задача людини планети Земля, чи є перевтілення і безліч інших.
 • Бог – це Найбільший процес розвитку людства. Кожна епоха приносила вам свою відповідь на це питання. Носії Істини у вашому світі в Космосі є провідниками Абсолюту, а Абсолют – це мігруючий образ Всесвіту. Він видозмінюється шляхом об’єднання в себе характерних для нього самого образів (Будда, Крішна, Ісус і т. Д.) І подоб (стихій, Стіхіаль). Тобто, це постійно просувається вгору планка для людини. Таким шляхом Абсолют збільшується, примножується самими досягненнями в області Розуму і Любові, що йдуть від людини. Людина несе образ і подобу Абсолюту, але є об’єктом відносності, тобто несе в собі протиріччя. Сама гармонія Космосу проходить через все, що несе в собі і на собі планета Земля. Вона перша в Космосі робить крок до корінного новоутворення, тобто вона то, що має образ, але не має поки подібності. Космос, пройшовши через неї, рухається до утворення нових форм. Система відносності – це нескінченне звернення духу в матерію. Вона несе для людства свій генетичний код. Ге нокод ж, реалізуючи всі потенційні можливості Космосу через людину, повинен привести до того, що людина стане джерелом любові в Космосі з метою нескінченного розвитку Космосу в уособленні Абсолюту в відносності, путівником у розвитку. Земля входить в будинок нового Всесвіту, що означає зближення систем відносності (інших планетарних систем). На основі істин, що приходять з різними релігіями, вибудовується кістяк з готових законів, народжених в людській свідомості з часом. Ущільнюючись, ця сфера заповнює простір часом, час – епохами. Кожна епоха містить питання, відповідь, істину.
 • Чи є пекло і рай? Якщо є, то що вони собою являють?
 • В Космосі немає локалізованого джерела світла, як немає і опредёленного місця “мусоросбора”. Душа, залишаючи тіло, несе в собі згусток всієї особистісної інформації, як скручена кінострічка в упакованому вигляді. Оголена душа залишає вантаж уподобань, желанцй і звичок. Переглядаючи свої напрацювання в життя, впирається в кінцевому підсумку в власне дно або власний стелю. Це людина навиворіт. Це і є той світ чи та темрява, яку вона сама собою являє. Чи ж не потрапляє в джерело світла, а сама стає джерелом, центром Всесвіту. Звідси, до речі, природа вашого егоїзму. Це пам’ять космічної клітини. Однак тут центр Всесвіту означає відповідальність. Душа все ще відокремлена одиниця і завжди буде відчувати себе самостійною часткою. Але серед інших частинок гармонії. А значить відбувається подальше її спілкування з іншими складовими, але на відміну від людей в повному взаєморозумінні. Зливаючись з іншими частинками Космосу, вона не розчиняється в ніщо, а працює як джерело світла. Він утворює собою серцевину з спектрально замкнутими енергетичними потоками. Ці потоки і є органами повідомлення з космічної середовищем.

Рухома енергія виходить з центру і повертається в нього, будучи діалог із Всесвітом.

Новообразуя себе, а значить і навколишнє середовище, гармонія будує нові клітини, які завжди себе усвідомлюють. Ось чому енергетичні потенціали відвідують вас (інопланетяни). Сферична форма пелюсток – це питання-відповідь структура. Тобто постійно відбувається спілкування того, що відчуває себе центром Всесвіту, а значить несе на собі навантаження відповідальності за світобудову. Таких одиниць в Космосі сила-силенна, складових сам центр Всесвіту.

– Коли в період відкритого контакту моя душа покидала тіло, хто вимірював ступінь межі і хто визначав, що і наскільки в мені позитивного і негативного?

 • Процес задіє тільки ті важелі, які напрацьовані в людині як розум і любов. Якщо в людині немає розуму і любові, процес їх і не задіює. Душа, позбавлена ??розуму і любові, самознищується. Ти ж пам’ятаєш, що земна логіка тебе покинула. Ступінь розуму і любові, як система захисту, спрацювала згідно з тим матеріалом, який і був наданий, як ви говорите, на Суд Божий. Адже тут уже немає характеристик, є лише результат. Душа продовжує завжди бути самостійною, самоосознанной кліткою єдиного організму і бере участь в якості потенціалу в будівництві тонкої матерії наступного людини, так що буквального перевтілення не відбувається. Відбувається з’єднання вищого і нижчого потенціалу. Душа, дополнившая собою центр Всесвіту, з’єднується з потенціалом душі, колись що ніс зло в сполучної тканини тонкої матерії ще не народженої людини. Човниковим рухом процес шнурує ці протилежності до центру, який і буде носієм даного потенціалу. Тому в кожному з вас і нижчий і вищий потенціали. Таким шляхом процес підвищує загальний рівень людства, що і рухає еволюцію в цілому. Кожне наступне покоління досконаліше попереднього
 • В чому полягає завдання людини Землі?
 • Те, що ви називаєте злом- це нетрансфор-мировалось електромагнітне енергія Космосу. Таким чином, людина створена з метою перетворення цієї енергії. Електромагнітне енергія Космосу вивільняється в хаос через незадействованно- сти себе в процесі гармонії. Це відбувається через зростання організму Всесвіту. Зростання її клітин заповнюється реалізованим потенціалом людського розуму і любові. Незаповнений простір являє собою потенційні можливості людини. Те, в чому людина реалізує себе у злі, перестає бути предметом зростання в Космосі, перестає бьггь доцільним. Але при цьому сама електромагнітне енергія реалізується разом з носієм зла, яке перестає бьггь хаосом в Космосі. Завершенням етапу побудови людини завершиться етап зростання Всесвіту. Це буде означати початок етапу населення інших планет. По суті людина виконує нелюдську завдання.
 • Я так розумію, що не інопланетяни до нас спустяться, а людина Землі заселять планети, жителі яких стануть називати себе вже не землянами.

Що таке гріх?

 • Свідомість людини в процесі еволюції трансформується, тому трансформуються і поняття. Для свідомості минулої епохи, для його зростання і системи уяви, яка є чільним ланкою психіки людини, потрібні були певні тлумачення. Сьогоднішнє свідомість людини повинно дорости до рівня духу. Прив’язуючись до оцінки гріха і по-року, ви не виходите за межі причино-следствен- ності першого рівня.
 • Що це означає?
 • Ви не здатні усвідомити сутність бога як чогось безначально-безмежного. Причинно-наслідок містить в собі поняття початку і кінця. Підключаючи відомий арсенал причино-следсгвія, зі знанням як категорії заземлення ви пов’язуєте і розв’язуєте вузли попередніх поколінь несвідомо, природно включаючи весь багаж людських почуттів, емоцій, принципів. Будучи пов’язаними з інформаційним полем Землі, ви продовжуєте ланцюг причинно-следсгвія. Формула при- чино-слідства 1-го рівня: причина – людина, наслідок – людина через долю. Карма – це сукупність доль єдиного егрегора (передача напрацювань з покоління в покоління). Формула причино-следсгвія 2-го рівня: причина – Бог, наслідок – людина.
 • Може бути я не послідовна в питаннях, але вони виникають самі собою. Чому деякі контактують називають себе іменами померлих великих і чому частина з них належить до впливу темної сили, яка не приховує себе в носії? Вони про це просто говорять.
 • Якщо ти помітила, в контакт входять люди абсолютно різні за рівнем інтелекту, психіки, професії. Відкриття правої півкулі означає відкриття системи уяви людини. Надходить інформація, спрямована з єдиного джерела, не несе протиріч. Система уяви людини, його внутрішня готовність до прийняття того, що йде з космічної системи, висловлює і саму трактування. Людина вклинюється сам свою здатність уяви. Не можна сказати, що це заважає процесу. В цьому і є еволюціонування людини в розвитку правої півкулі. Той, хто діє від темної сили – це також залучення потенціалу людини. Те, що є в кожному, спрацьовує не у всіх. Однак спрацьовує не на порожньому місці. Там, де відключається розум і любов, там включається противник. Те, що ви називаєте сатаною.

Втручатися в природний хід подій ми не маємо права. Справа не в забороні. Справа в єстві проявленого і непроявлену. Ми взаємопов’язані і взаємозалежні. Ні ви на нас, ні ми на вас тиску надати не можемо. Все підпорядковано процесу.

 • Напевно, щось подібне відбувається і в свідомості письменників-фантастів?
 • Не тільки фантастів. Процес земної і неземної систематизують всі письменники.
 • Можна сказати, що вони беруть участь у активному контакті?
 • Так, і багато хто про це знають, але не в активному, а в пасивному. Хоча в закритому контакті знаходяться більшість жителів планети Земля.
 • Що значить система уяви людини і та сфера, з якої ви говорите з нами?
 • Система уяви людини побудована на йому відомих образах і на образах, уявних ім. Космічна область побудована на символах, невідомих людині. Розшифровка, проходячи через людину, задіє його особисту сферу уяви і виводить трактування. Людська мова не надто багатий і різноманітний. До того ж всі символи людина розкладає між крайніми точками добра і зла. Це ускладнює точне попадання в ціль. Розшифровка тягне за собою розвиток в дію тих моментів, які опинилися в тій чи іншій мірі понятими. І як вони зрозумілі, так і входять в земне життя.
 • Значить, ви така цивілізація, яка вище розвинена по відношенню до нас?
 • Ми не вище, не нижче. Ми – це і є ви. Взагалі не існує цих понять – вище, нижче. Це ваші умовні поняття, пристосовані до земних матеріалізованим умов.

Світає, доведеться чи ще зустрічати світанок зі своїм майбутнім “я” невідомо, але головне не в самоті. Дуже хочеться спати. Як здорово виглядає сонце в жовто-помаранчевої оправі на тлі чистого блакитного неба. В голові у мене все змішалося і заплуталося. Я втомилася. Рідні особи заглибилися в самий томний ранковий сон. Приєднуюся до них, радіючи наближенню умиротворено спокою,

Прокинулася я близько 11 з почуттям необхідності якоїсь дії, але не зрозуміло кого. Внутрішній пошук не давав спокою. Випадково попався в руки олівець на моє здивування заспокоїв мене. Зрозуміло, я взяла аркуш паперу. Виявляється, поки я спала, інформація продовжувала надходити, і прокинувшись, я відчула, але не зрозуміла, що мій мозок завантажений. Лише потрапив в руки олівець сигналізував фіксацію потрібного предмета.

Все в природі як земний, так і позаземної існує на основі балансу. Якщо він порушується, включаються резерви або видозміна форми, що забезпечують баланс, але при цьому змінюється середу. Після чого відновлюються колишні умови. Баланс регулюється двома системами – компенсації і бумеранга. Включення захисту говорить про те, що очевидний дисбаланс. Наше майбутнє каже з нашим сьогоденням, як включення необхідної допомоги у вигляді компенсації. Принцип бумеранга означає повернення до послав, т. Е. При неспрацьовуванні захисту, при відсутності її прийняття як необхідної допомоги дисбаланс виразиться в ударі по ній, А фактично удар цей припаде до того, хто його зробить, по самому собі, але в майбутньому, яке існує вже в сьогоденні. А це означає, що таким чином людство може позбавити себе майбутнього. Іншими словами, земляни підсвідомо просять допомоги. Допомога відгукнулася. У цьому єдино можливе для неї дію. Відгукнутися, повідомити про себе. Але це те, що в проекції і цілком залежить від нашого руху до свого майбутнього. Що ми можемо змінити, щоб йти до нього назустріч, що можемо виправити і чи можливо це? По-перше, зрозуміти, що проекція – це скоріше ми. Ми повинні з’єднатися з тим, що є наше продовження. Наш рух до майбутнього сьогодні нагадує скоріше паніку під час пожежі або евакуації. З’явилося безліч різноманітних течій в релігії, езотерики, медицині і т. Д. Одні люди з часом в них розчаровуються, інші самі розчаровують. Все-таки вченим потрібно віддати належне. Мабуть, тільки вони зберігають спокій, але не бездіяльність. Вчений світ вже не заперечує існування душі, тонкої Матета в людині ‘. Є перші спроби освоєння цього питання і з матеріалістичної точки зору. Опора на розум завжди надійний порадник, а не крайності, заперечення або безрозсудна спрага проявити себе в маловивченою області. Господь все-таки наділив людину розумом.

– І ми і ви проекція одного і того < же. Вы существуете одновременно в не­скольких проекциях, из которых вам изве­стны только три — прошлое, настоящее, будущее. Это то, что всегда есть одновременно. Но вы — проявле­ние, фокусировка только одного кадра, которое назы­ваете настоящим. Потому невозможно человечество уничтожить, заменить, поскольку оно не просто часть целого. Оно и есть одним из вечно живущих и суще-ствующих проявлений Космоса, один из космических фокусов. Познавая себя в рамках планеты Земля, че­ловек познаёт только ту часть проекции, которую пред­ставляет сегодня. Без человечества невозможен Кос­мос, без Космоса невозможно человечество. Здесь нет взаимоподчинения. Это одно целое. Но человек при­вык делить их на части, т. к. у него есть части тела, подчиненные мозгу. Мозг и душа управляют челове­ком. Но это в вашей проекции. Астрало-ментал же — это космическая стихия. Потому человек не в со­стоянии управлять Космосом, поскольку он ему при­надлежит и связан с ним через мозг и душу. Челове­ка уничтожить невозможно. Но его можно перевести в другую проекцию. Это то, что зримо у вас и про­исходит — настоящее, прошлое, будущее. Жизнь сме­няет смерть и т. д. Стремление человека к самоист­реблению или стремление человека овладеть космосом не приведёт к уничтожению человечества, а может пе­ревести в другую форму и среду обитания. Это может быть только в случае отказа человечества от регуля­ции его мозгом и душой, а значит разумом и любо­вью. Потому угроза, зависшая над планетой Земля, от­носится не к Космосу, не к человечеству как таковому в будущем, а она касается конкретно вас, вашего на­стоящего, поколений, населяющих сегодня планету. В Космос поступают излучения не только от совершае­мых действий, но и от тайных мыслей жителей плане­ты Земля, от государственных планов. Всё это сигна­лизирует нам об опасности для вас и только для вас.

Ваше існування в іншій проекції – це ми, що говорять з вами, говорить про те, що ваше майбутнє підійшло впритул до вашого теперішнього. Чи не поступово, що природно для вас, а вже зараз заявляє про свою присутність. Та цивілізація, яку ви називаєте вищої космічної цивілізацією, – це і є ваша майбутня цивілізація. З області недоступною для вас, вона перейде в область земну, ставши вищої цивілізацією Землі.

 • Значить, цивілізація Землі майбутнього століття – це вища цивілізація Космосу?
 • Так, ми вже є, так само реально, як є і ви. Ми не здатні чинити на вас руйнівної дії, тому як це буде означати для нас самих самознищення. Без вас немає нас.
 • Чи означає це, що явище контакту означає фактичну зустріч двох цивілізацій – сьогодення і майбутнього, цивілізацій однаково космічних і одночасно земних?
 • Саме, відбиту вами ж земними рамками часу, то є те, що ви називаєте стиком століть. Тимчасові фази зручні для вас, вашого сприйняття. Вони відповідають ритмічної синхронності космосу. Багато що стане вам зрозумілим, містика стане реальністю. Але якщо ви чекаєте в прямому сенсі слова містики в реальності, то природно отримаєте те, чого чекаєте. Однак ми говоримо про перехід природного в природне, А значить про розширення вашого світовідчуття. Щоб природним було наше поява на планеті, необхідні певні умови, певна середу. Створіть для самих себе майбутнє, яке вже є. Воно говорить вам про те, що його прихід можливий тільки в сферу розуму і любові.
 • Так, але на Землі у всіх різне поняття про розум і любові. Всі хочуть одного, але різними засобами.
 • Ми постараємося допомогти вам. Головне, щоб ви знали, що ми є, пам’ятали про нас, про своє майбутнє. Допомагаючи нам, ви допомагаєте ‘собі. Ми не з’явимося на планеті, позбавленій розуму і любові.
 • Але ви ж говорите, що людство як таке не здатне назавжди безслідно зникнути в Космосі в будь-якому випадку.
 • Якщо воно перейде в іншу проекцію, це означає, що якийсь час планети не буде населена, не матиме матеріалізованого прояви в образі людини.
 • Але ж дух і матерія неподільні, значить неминучі прояви духу через матерію. Якщо є зміст, неодмінно утворюється форма його несення.
 • Ви поки не так багато знаєте про матерію, щоб однозначно ототожнювати її з духом. Дійсно, життя – це ду-матерія. Але матеріалізація вашого світу пригнічує духотворчество. Це означає, що або ви нас покалічите, або ми вас вилікуємо. Ваше однобокий розвиток веде до виведення на матеріальний план нашого регресу, не тут, а там, у вас в момент нашої появи на Землі.
 • Я дуже сумніваюся, що жителі планети Земля можуть відмовитися від війн, чвар, забруднення екології. Ми всі по-різному бачимо дійсність. До того ж емоційний спектр в нас різноманітний від природи. Ми не зуміємо їм володіти все досконало.
 • Нам важливо, щоб ви думали про нас, говорили з нами. Ми разом зможемо вирішувати багато проблем. Поодинці вам не впоратися. Тому що горизонт вашої перспективи впирається у ваші особисті долі і долі ваших найближчих майбутніх поколінь – дітей і онуків. Але народжені і живуть ваші діти і внуки вже є і в нашій проекції, в паралельному світі вашого майбутнього. Подумайте про них і про себе далі, ніж здатні були думати досі, в межах одного століття. До того ж там, де знаходимося ми, немає поділу на окремі одиниці, як у вас кожна людина відділений від іншого матеріалізованої оболонкою тіла. Наш світ – це духовна сфера, поле. Здатність нашого контакту відбувається чеоез лінзовий відбивач – антропосфере ег- регоров. Тому деякі контактують привласнюють собі який-небудь образ з нашої сфери, наділяючи валу дійсність своєю уявою.
 • Чому неможливо ні з вашої ні з нашого боку переконати їх в тому, що це не так?
 • Ісус Христос попереджав про час, коли “багато хто прийде в Ім’я Моє, кажучи; “Я Христос”, і багатьох зведуть “(Матв. 24: 5).
 • Чому Він бачив саме таку перспективу?
 • Тому що Він знав природу людини. Йому судилося народитися людиною, природа якого не мала обмежень. Ця природа в Дусі, але не в матерії. Це природа надлюдини, суть якого у вічному, божественному. Він відкрив в людині для людини бога. “Хіба не написано в Законі вашому:” Я сказав: Ви боги!? “(Ів. 10:33, 34). Його сучасники не побачили в ньому бога і позбавили себе перспективи бьггь богами.
 • Що значить бути богами?
 • Людина на Землі творить Бога за своєю подобою, а не себе за подобою Божою. Ваші фантастичні фільми фактично показують варіант матеріалізованої проекції вашого розвитку.

Планети роботів, зоряні війни – це те, що існує завдяки шляху, обраного людиною для свого розвитку. Це існує як одна з проекцій Космосу, що йде зі сфери уяви людини. Людина наділяє Космос різноманітними проектами. Це означає, що людство таким бачить своє майбутнє. І не безпідставно. Все підпорядковано природному процесу перетворень. Сценарист через свою уяву входить в поле відображення.

 • Я спілкуюся з однією з програм майбутнього людства?
 • Ні, ми є те, що отримає програму, яку вибере людство.
 • Значить ви теж відносні?
 • У природі Духа немає відносності, як в ембріоні людини немає гріха.
 • Але в ембріоні вже є генетична закладка.
 • Правильно, але в нас є те, що створювалося людством в Досі Абсолюту. У сфері Духа напрацьована людством духовність несе в собі Абсолют. Інше середовище, земна, задіє в нас той ген, який підготує нам людство для життє проживання на планеті Земля.
 • Чи можна сказати, що Ісус ніс програму людства?
 • Саме так. Але вибір завжди залишається за самою людиною. Розп’яли Ісуса, людство був розіп’ятий не Бога, а саме людство, визначивши перспективу свого розвитку між добром і злом. Воно не змогло піднятися над цією природою і прийняти ту, що ніс в собі Христос. Він бачив в людині Бога, а людина не побачив в Ісусі Його. Подобу Божу як і Сам Бог укладає в собі не влада і могутність, не покарання або насильницьке вплив, а то, що не потребує демонстрації сили з тим, щоб довести свою силу. Людина, бажаючи довести щось іншій людині, проявляє свою силу від свого безсилля. Доводячи тим самим природу, відмінну від Абсолютної. А ти кажеш, Дух і матерія єдині. Матерія бореться з Духом. Але первинно і вічно нетлінне. У цій боротьбі, звичайно, здобуде перемогу все сильне, причому без застосування сили. Але якщо Дух переможе в людині, дійсно сполучаться БОГ і людина в матерії і в Дусі. Але якщо людина відмовиться від духотворчества, він погубить себе для майбутнього. Вірніше виявиться в тій проекції, яка відповідає його вибору. Чи потрапить в сферу образів, що втілюють те, що однозначно в сфері Духа не має сили. Це те, що ви називаєте пеклом. У цьому немає нічого страшного для людини. Людині просто необхідно розібратися до кінця в тому, що йому вже відомо, але не глибоко усвідомлено. Відомо вам також, що 144 тисячі чоловік знайдуть рай на землі. Але ж вас, а значить і нас більше в мільйони разів. Космос доцільний і логічний. Проекції дзеркально відображатимуть те, де ви синхронізуєте свій розвиток далі.
 • Цифра 666 дійсно небезпечна?
 • Ніякі цифри не можуть бьггь сильніше того, що є захистом всьому. Коли себе проявить недоцільність чого-небудь і співпаде з цією цифрою, тоді реальним для вас і буде її значення. В іншому випадку, боячись чогось, ви підкоряється магічну силу і провокуєте свою уяву на конкретне сприйняття.
 • Але ж існує магія і вона діє.
 • Чому вас тягне до того, що містить у собі загрозу для людини?
 • Мистецтво – це теж магія. Його природа духовна і здатна впливати на людину так само потужно, як і та магія, яка впливає на людину з метою підпорядкування його розуму. Пише картину фактично зчитує космічну символіку, розшифровуючи її на горизонталь людського сприйняття. Навіть, якщо сюжет картини не космічний, а скажімо земної пейзаж. Все, що створюється духотворчество, впливає на людину. Якби ви усвідомлювали те, що несе в собі людський настрій не тільки в ваших взаєминах. Воно створює і сферу впливу на ваше сприйняття всього сущого, звужує або розширює горизонти вашого бачення. А значить формує нас для вас. Воно є властивість, яка наділяє бумеранг.
 • Я так розумію, що людина, відкривши в собі нові здібності, знову перед вибором їх використання.
 • Які відкриваються людям здатності далеко не межа можливостей людини. Але часто людина будь-яке відкриття звертає проти себе, на шкоду собі. Ви піддаєтеся гену Люцифера, для якого характерне прагнення до влади. Ця внутрішня, але не завжди кидається в очі потреба в людині видаляє його від розуму і людина перестає розвиватися в любові. БОГ не бореться за владу, вона не потрібна йому, вона у нього просто є навічно. Тому він нею не користується. А людина шукає для себе самі нерозумні шляху до доступного. Відмовляється від справжнього, заповнюючи себе камуфляжем.
 • Так, я згодна, дійсно недолік доброти в нас очевидний. Але такі правила гри на землі. .
 • Саме так, гри, сенсу якої ви самі не розумієте. А що стосується добра, його стільки ж на землі скільки і зла. А ось ваші правила гри, задіяні процесом в вашому виборі, призводять до системи бумеранга.
 • Значить ми винні перед вами?
 • Якщо ви і винні, то самі перед собою. Напрямок розвитку цивілізації в духовне русло створить середовище проживання для майбутнього людства і створить можливість для майбутнього його перебування в матеріалізованої формі. Без харчування від Духа ви задихнеться. Система захисту спрацює, сфера Духа заповнить собою Землю – єдиним рятівним для всього сущого. Але чи буде на ній людина? Буде, якщо здатний вмістити в себе Дух з метою його прояви на планеті. Якщо немає, то ставши духовної Земля стане духовною, але безплотної на час, необхідний для зав’язі Духа і нової матерії.
 • Як нам можна вийти з цього замкнутого кола? Для нас дійсно важливі засоби існування, але у нас це гроші. До того ж наша особливість в тому, що гріхи, недоліки ми добре бачимо в інших, а в собі якщо і бачимо, то не вміємо з ними боротися.
 • Все дуже просто. Нічого надскладного від вас не потрібно. Змініть своє шкалу цінностей. Перетворіть життя в мистецтво, оточивши себе істинними предметами розкоші. Радуйте один одного кра сотої вічною. Якщо у тебе немає грошей, що заважає тобі взяти полотно і кисть і вийти на спілкування з тим, що є порятунок не тільки для тебе і не тільки сьогоднішнього. ^ Подумай про це. Ти ніколи не пробував писати картини? Прекрасно, ось і спробуй. Немає настрою? Зроби крок назустріч любить тебе, чекає проявити себе через тебе і закріпити собою зв’язок часів.

***

– Напевно, мова йде про епоху Відродження. Але у нас цілковитий занепад культурних цінностей.

– Справа в тому, що мова не про культурні цінності, які у вас дійсно не в ціні. Мова йде про порятунок людства, яке можливе лише через духотворчесгво. Мова про зав’язі епохи Відродження. Ви все наділені талантами. Сьогоднішній час здатне відкрити вас в самих собі. Але ви знову шукайте в собі те, що веде вас до руйнування. Ви вже жителі 21 століття. Створіть те, що стане його традицією. Незважаючи на державну політику, на життєві складності створюйте не себе, а через себе, від себе. Ви зобов’язані бьггь щасливими в ім’я майбутнього. Віддайте свої душі Духу творення через співтворчість. Присвятіть себе вічного на Землі і будете нетлінні. Людина вибирає те, що складно, праця-нездійсненно і перетворює все це в купу попелу. А адже Істина проста, доступна, до неї немає перешкод. Людина захаращує свій інтелект тим, що створює перешкоди до простоти, страждає від цього і не в змозі вибратися з власних пут. І все звалює на диявола його поплутав, створеного людською уявою і тому існуючому і володіє їм. Все, що існує у вашій уяві, все має форму вираження. Нічого з нічого не виникає. На вас впливає тільки те, що народжує ваша уява. Ущільнюючись, сфера уяви стає самостійною, життєвої функціональної і вже не ви на неї, а вона на вас впливає. Тому, що ви даєте їй життя. Включаючись в процес, вона фактично здійснює ваш вибір в сфері реальності. Боротися ви повинні не зі злом, а за добро шляхом примноження його.

 • Так, різниця суттєва. Змінюючи кут зору, змінюється і імпульс до дії. Ви пояснювали, що ми у вашій сфері все неподільні, немає поділу тілесними рамками як тут, на Землі. Чи означає це, що ми у вашій проекції представляємо одне ціле, єдиний організм: *
 • Тому з одного боку наче й немає помилки у називає себе Христом у другому пришесті або пророком Магометом. Він зчитує з єдиного поля. Але помилка полягає в тому, що людина бере те, що йому не належить. Утворюється рух регрес-прогрес, т. Е. Зупинка, потрапляння КОСМОГЕНЕТІКА в замкнуте коло, психічний розлад розуму, людина втрачає розум. Істина – це те, що ніколи не змінює своєї суті, але завжди в русі. Її завдання – вести за собою. Час не стоїть на місці, свідомість епох трансформується. Природно, це підштовхує не до перекреслення Істини, а в поглиблене Її розуміння. Пошук Істини – це і є шлях розвитку Людини. У неї немає дна і немає краю. Ставити крапку на усталеній формі, значить ставити крапку на розвитку людства. 2000 років тому Ісус відповів зберігачам Завітів: “Не порушити Я прийшов, але виконати”. Час другого пришестя, епоха Відродження – це епоха виконання Завітів. Це епоха безлічі шляхів. Релігійні суперечки не наближають вас, а віддаляють від розуму, позбавляють любові. Релігії – це частина вашої соціального життя. Як би високо вони не стояли, вони не вище Істини. Немає нічого вище розуму і любові.

Деякі з тих, хто називає себе християнами, так само далекі від розуму, як і деякі представники інших релігій в тому, що намагаючись по-своєму моралізувати Істину, беруть на себе сміливість визначати обраних. Серед живуть немає тих 144 тисяч. Не варто напружувати себе в тому, в чому не варто напружуватися.

 • Чи означає це, що здійснюючи зло або засуджуючи будь-кого, ми завдаємо шкоди єдиному і єдиному організму, частиною якого ми є?
 • Постарайся зрозуміти. Історія розвитку людства з першим поняттям про власність через усвідомлення себе окремою розумної одиницею, обмеженою тілесними рамками, своїм житлом, господарством народила в уяві людей поняття своє і чуже. Що згодом зв’язало процесом вибору людини в розвитку його через добро і зло. Ці поняття так тісно переплелися, що людина свою правду видає за добро, а чиюсь – за зло. Людство протистоїть внутрішньо самому собі. Чи не встоїть царство, що розділилося в собі. Це говорить про те, що проекція людства Землі в процесі еволюції знаходиться в боротьбі з самим собою. Протиріччя, суміщені воєдино, не мають можливості розвиватися незалежно один від одного. Змінити можна лише природу одного з них. Змінюються епохи, все змінюється, крім людини. Він в боротьбі з самим собою. Тому він має початок – народження і кінець – смерть. А значить і саме людство, що мало початок, має й кінець. Його порятунок у вічному. Керуючись розумом, людина зміцнить себе вічним на Землі. Відмовившись від розуму, людство піде в вічність, чи не закріпивши одну з космічних форм в щільній оболонці. Все почнеться з початку. Ви не зможете подолати природу подвійності без опори на духовність. Тільки ця область в людині зближує його з розумом. Вийшовши з рамок рабської психології, відмовившись від тиску обставин, ви стаєте батьками 21 століття, предками поколінь, яким буде за що вам дякувати. Тільки ваш вибір визначить програму майбутнього людства. Задіяна процесом, вона організовує в сфері Духа систему мінімуму протиборства, яка провокує самознищення.
 • Дійсно, людям властиво говорити про добро, роблячи при цьому зло. Справедливо поняття: хто говорить вже бреше, все сказане є брехня.
 • Так, але навіть брехня веде до Істини. Можна бути далеко або близько до неї. Але не можна бути поза нею.
 • Цікаво виходить. Ваш рівень явно вищий за наш. Однак ми ваші предки.
 • Кожне наступне покоління досконаліше попереднього.
 • І до чого ж ми д © удосконалювалися? Перших немає і відстаючих. Біг на місці общепрімі- ряющий.
 • Ви так само як і ми перебуваєте одночасно в кількох проекціях, кожна з яких представляє собою одну з форм єдиного змісту. Ваша подвійна природа, що містить у собі добро і зло, означає, що прихід вашої форми, продиктованої особливостями самої планета Земля, до єдиного змістом Всесвіту здійснюється через взаємовпливу космічёскіх сфер. Тих, де життя будується зовсім за іншими правилами, але за єдиним Закону для всіх проекцій. Однак поділу в думках землян, різне бачення одного і того ж, відмінності в розумінні і означають одночасне перебування в декількох проекціях. Ви говорите один з одним про одне й те ж, але начебто на різних мовах. Це і є сама система образу людини Землі. Тому сама людина, змінюючи все навколо себе, творячи історію, себе не змінює.
 • Значить, кожен з нас, співіснуючи одночасно з іншими космічними проекціями, являє в собі самому і між нами протиріччя. Хоча по суті прагнемо ми всі до одного, до життя і до життя не на самоті.

Чому у одного є доля, а в іншого немає?

 • Коли одна з ваших проекцій готова до зміни своєї форми, вона збігається з наведеною в дію цілої системою, в якій одні люди задіяні прямо, інші побічно в певний момент. Ті, хто безпосередньо пов’язані в даний період з цією системою, вони і задіють в ній свою долю. Тому ви говорите, що випадковостей немає. Надаєте нагоди сенс закономірності. У самому випадку немає закономірності. Але він є відправною точкою змін. Все життя складається з випадковостей, але тільки одна з них може стати нагодою, що змінює долю. Випадок – це контроль над внутрішньою ситуацією, а не над зовнішньою. Це те, що ви зуміли помітити і визначити для себе як шанс або як застереження. Який з них встане в ланцюг закономірності причинно-наслідкові, залежить від вашого ставлення до нього. Звертаючись до Бога про допомогу, ви, змінюючи свою систему уяви, потрапляєте в проекцію, готову до зміни своєї форми, яка за діє в своїй системі і вас. В Космосі немає понять добра і зла. Є всюди рух форми до змісту. Те, що для вас менш доступно, то перестає діяти в напрямку форми до змісту. Таким чином локалізується зло. “Легше верблюдові пройти крізь вушко голки, ніж багатому ввійти в Царство Боже” (Матвія 19:24). Справа не в самому багатстві чи грошах як таких, а в системі, задіяної в людині відповідає проекції тієї форми, яка сама по собі найменше має на меті гроші, тому як їх просто немає ніде, крім Землі. А значить, людина, цілком віддає себе грошей, найменше задіяний в космічній проекції руху форми до змісту. Тому не самі гроші псують, як ви говорите, людини, а бездуховність. Коли людина відрізає себе від поняття “ми”. Рух в Космосі не проводиться поодинці, а цілими пластами, сферами, проекціями з однієї в іншу. Тому прихильність до особистісного залишає людину на точці найменше готової до просування. Так що самі гроші тут ні при чому. Важливо інше, до якої системи образів в Космосі належить людина. Яку проекцію він наповнює собою, така згодом стане його жізнеобітанія.

– Рух форми до змісту. Значить, зміст – це те, що містить Істину, стабільне і вічне. А форма – це рух до цього. Але ж зло теж є зміст. А форма – це також руки, ноги, голова.

КОСМОГЕНЕТІКА

 • Ми говоримо про різне. Для тебе природно як для людини Землі розкладати будь-яке поняття між добром і злом. Тому ваше мислення відрізняється від нашого.
 • Які ж у вас точки координат?

.- Наш зв’язок з вами означає те, що, вловивши космічний принцип, ви зрушите, як ти кажеш, точки координат.

 • Чи зміниться наше уявлення про добро і зло?
 • Не зовсім, зміниться система образів, яка формується в психічної діяльності людини. Сформована в сфері уяви людини і ставши самостійною, ця сфера впливає тепер уже на вас. А точніше на психіку.
 • Так Так Так. Я так розумію, що одна з космічних проекцій готова до зміни своєї форми, в русі до змісту. Що це означає?
 • Це означає, що ваша психічна енергія конкретно задіяна в процес, який рухається до формоутворення, до зародження духо-матерії на іншій планеті.
 • Якась планета готова до прийняття населення такого ж людства, як і ми, у плоті?
 • Абсолютно вірно. Від вашої системи уяви, від вашої психічної діяльності залежить система образів, задіяних природним процесом. Ваш мігруючий образ ворога здатний вміститися в систему образів цієї планети.
 • Господи, та ми що ж задаємо тон Космосу?

КОСМОГЕНЕТІКА

 • Чи не Космосу, все підпорядковано природному процесу. Космос – це потенційні можливості людини. Ви задаєте тон еволюції, руху цивілізації до Духу, руху форми до змісту. Якщо у вашій системі образів і раніше залишаться задіяні добро і зло, то природно, і в наступній системі, в її психічної діяльності утворюється співзвучне. Однак – це інша плоть і кров і розвиток її цивілізації піде паралельно вашої.
 • Але чому ж досі не населена ніяка інша планета людьми? Адже в нашій уяві вже давно існує поняття про це, але не виходить за рамки фантастики або містики.
 • Саме тому, що людство Землі, отримуючи одкровення Космосу в знаннях, розкладає їх знову і знову між добром і злом.
 • Сьогодні що ж чергова спроба напоумити людство?
 • Чи не чергова, а все та ж. Ми існуємо поза часом. Це для вас пройшли століття. Тому, кажучи вашими поняттями, у нас часу багато, нам поспішати нікуди. А ваш біг на місці триватиме до тих пір, поки ви все-таки не зрушите з місця.
 • Так, людство біжить на місці, але цивілізація рухається.
 • Ви ж бачите, що ресурси її виснажуються. А цивілізація вимоглива. Щоб зберегти ре-сурси, цивілізація повинна відступити. Але ж це неможливо. Вона випереджає вас.

Як зростаючий організм можна змусити не рости і чи є в цьому користь? Вам просто нічим його годувати. У вас закінчуються запаси їжі для нього. Ви не тільки підсвідомо, але і свідомо рухаєтеся до регресу.

Але ж є все для вас необхідне. Але як би ви його не шукали, воно залишається недоступним для вас. Чим далі ви від Духа, тим менше шансів до розвитку.

 • Значить, при русі в пропонованому напрямку Космос відкриє свої резерви?
 • Дасть все необхідне тільки тоді, коли ви позбудетеся від образу ворога. Космосу боятися нема чого. Своїм образом ворога ви здатні погубити тільки себе. Ви ж наділяє таким чином вже і саму вашу цивілізацію. Ви просто в глухому куті і вибираєтеся з нього все тими ж засобами самознищення.
 • Чим більше я розумію чутне, тим більше розумію, що нам дійсно пора в іншу форму буття. Ні, це не песимістичний погляд. Реальність така, що і земної і неземної погляд на неї говорить про це. Наша двоїста природа не здатна на самовизначення всіх разом узятих. Ви ж пояснюєте, що ми співіснуємо в різних проекціях, тому у кожного своя правда. Відстоюючи її, людина стверджує тільки два образи – БОГА і диявола. Мені здається, що це буде нескінченно. Людство розвивається між цими поняттями. До того ж, у кожного свій БОГ. Це знову розділяє всіх нас.
 • Це від того, що горизонт світогляду людини або занадто вузький, або навпаки виходить далеко за межі вашої дійсності. Чи не утворюється зв’язку, плавної лінії. Більшість людей проживає життя в самоствердженні.
 • Так, таким шляхом людство стверджує Істину, народжуючи яскраві образи, висвітлюючи біле і чорне.
 • Але при цьому страждання вам приносить саме чорно-білий колір самого життя. Пророками на Землі стають не самостверджується, а які стверджують Істину.
 • І пророки народжуються з чорно-білої палітри.
 • Ніколи. З чорно-білої може вийде або біло-чорне або сіре. Саме це забезпечує при- чино-слідчої першого рівня – перефарбування чорно-білого в біло-чорне.

Чи не підвладне часу здатне вивести планету з лихоліття, в якому перебуває вона зараз.

Людство працює на цивілізацію, привносячи в неї її образ гнобителя, забуваючи про свою роль і цілі перебування на Землі. Тому періодично з’являється на планеті носій Істини, що нагадує людині про це як голос совісті. Цивілізація здатна працювати на людство, якщо людина стане здатний перебувати в духотворчество. Створюючи не свій

образ, а образ Істини через себе, стикаючись з різноманітною палітрою, наділяти нею все суще. Творити не в ім’я себе, а заради краси. Космос не наділяв людини злом.

Людина, існуючий одночасно в безлічі проекцій, як збірний образ акумулював у собі систему, де склалася сама собою образна сфера. Перший етап еволюції людини – це образи двох ступенів свободи, добро і зло. Наступний етап – це формування людини нової системи образів, вихід за межі двох ступенів на рівень самопізнання людства в Дусі.

Середовище формує людину, але саме людина формує середовище, здатну виводити на реальний план одну з космічних проекцій, сконцентровану на рівні Ідеї, яка локалізується в мікрочастинок в 1000 разів дрібніше атома. Саме ця частка розкладається на спектри, знаходячи в кожній галузі життя свою мову для розшифровки: в науці – на науковий, в мистецтві, політиці і т. Д. – на відповідний. А раз існує образ ворога, значить природно і на мову війни. Істину перевертають тому, що існує поняття противника. І часто, прикриваючись Істиною, людина трактує її на відповідно ворожому їй

65

мовою, що врешті-решт все одно призводить до утвердження Істини, проте ціною безлічі жертв.

 • А як реалізується ідея?
 • Вникни в принцип гомеопатії.

Мені довелося познайомитися з гомеопатією. Гомеопат, підбираючи необхідний комплекс речовин для пацієнта, відштовхується, насамперед, від способу мінерально-рослинних компонентів конкретної людини. Визначає він це за характерними ознаками поведінки людини, його смакових пристрастей і антипатій і іншими ознаками, які ми б могли віднести до рис характеру особистості. В результаті гомеопат визначає вас, припустимо золотом, або беладони. Тобто, тією частиною природи, яка представляє вас в своєму середовищі. Лікування буде виробляти вже знайдений компонент, той, який складає вашу природу. А ви уявляєте його природу, але в своєму середовищі. В даному випадку гомеопат виступає в ролі координатора, речовина в ролі ретранслятора, пацієнт – трансформатор, сам процес комплексного сприяння – куратор. Аналогічна взаємодія представляють всі прояви природи – видимою і невидимою.

 • Будь-яка ідея неодмінно йде до реалізації себе. Якщо ідея не реалізується, це не означає, що помилково координатором підібраний елемент, незважаючи на те, що немає можливості куратору вивести цю ідею в позитив. Ідея не виникає помилково, вона – причина і наслідок одночасно. Значить, тимчасова фаза для неї або занадто коротке, або занадто довга. Тобто вона розгорнута в просторі, а в часі стиснута до нездійсненності. У міру стиснення в просторі вона реалізується в часі.
 • Але Пушкін збігся з усіма часом, в тому числі і зі своїм, сучасним йому. Збіглися ідея, час і носій.
 • Його духотворческая матерія в просторі створювалася при стислій полюсовості як людини і розгорнутого полотна енергії ідеї як творця. Він міг би прожити довге життя будучи монахом. Але тоді б ви не пізнали його генія. Світ не мав потреби в його балансі в якості святого. Але світ потребував ньому як в ретрансляторі духовності на багато століть. Не будучи святою людиною, А. Пушкін реалізував потенціал святого несповна розуму як особистості, а в творіннях духовного потенціалу. Те, що змогли б через проповідь і мораль доносити безліч священнослужителів до сердець багатьох поколінь, то зумів здійснити дух одного генія.
 • Чому реалізувалася ідея фашизму? Збіглися ідея, час і носій?
 • Світ перевернутих ідей становить антисвіт. Всі види громадського ладу будувалися при втручанні антисвіту.

Ідея світу -0

Ідея антисвіту 0 утворюється шляхом ділення клітини 0 перетягнутий рухом. Роз’єднані частини являють собою формулу світу в подвійній варіанті. Подвоєний варіант збільшує світ в просторової матерії, тобто зло працює на добро в будь-якому випадку.

Окремі частки фашизму були присутні в будь-якому громадському укладі і державному ладі. Змінюючись один на інший, суспільний лад віддавав свою енергетику. Сукупність енергетичних клітин регресу сконцентрувалася в просторі в ідею в розгорнутому вигляді. Гітлер здійснював очищення через обраність нації, зміна генокода шляхом знищення інших націй. Ідея антисвіту – це світ перевернутих ідей.

Християнська ідея досі не реалізувалася через розгорнення її в глобальному просторі, набагато перевищує просторову енергетику самої планети. Це ідея не планетарного масштабу, а космічного. Тому наближення її до реалізації стисненням простору прискорює і саме час через неспівмірності параметрів. Скажімо, вона занадто велика для Землі. Чи не здатні поєднатися ідея, час і носій. Тому час дозволило собі розтягнутися на дві тисячі років, ідея вже існує в ньому, але все- ще в нереалізований вигляді. Тому і простір дозволяє собі стиснутися. І все це для того, щоб збігся носій.

Процес відкривається нам з тією метою, щоб тепер ми самі стали здатні збігтися з часом. Більше немає можливості розтягувати час, стискати простір. Цивілізація виявляється попереду нас, час також виривається вперед, ми можемо опинитися не в часі, а в просторі, що сьогодні і відбувається, але поки не буквально. Розірвана нитка часів. Наше життя скоріше як стрибок над прірвою. І сама планета зараз представляє рух, зовсім не характерне для себе. Цього не можуть зафіксувати вчені, але це буде відзначено вченими в майбутньому, здивованими тим, що це сталося і що це позаду. А то, що ми сьогодні живемо і не помічаємо того, що відбувається в реальності, яка відкриється нам після – це сила інерції руху з одного боку і сила гравітації – з іншого.

Куратор – Вищий розум, координатор – Ідея гармонії, ретранслятор – Космос, трансформатор – людство Землі. Вищий процес (нескінченна відносна гармонія) направляє координатора (вищу ідею) через ретранслятора (космос) до Трансформ – суспільству планети Земля.

 • Яке ж наше вплив на Космос? Астрологи стверджують, що кожна планета має характерний вплив на нас, що знаходить відображення в особистості, характер, взаємини.
 • Ніякого протиріччя немає в цьому. Астрологію можна віднести до точних наук. Це техніка, розрахунок. Багато провісники користувалися цими розрахунками. Абсолютно справедливо, по зірках можна читати як по знакам. Вони сигналізують інформацію, що її зчитують, а розраховують астрологи. Все підпорядковано єдиному закону, але переводячи на земну мову, інформація потрапляє в поле земної логіки.
 • Так значить, зірки зчитують з Землі задовго вперед і сигналізують як факт майбутнього.
 • Дозволь повторитися, завтра, вчора, сьогодні – це ваше поняття часу. В Космосі існує вічне зараз.
 • Чи означає це, що планет їм невластиві ті властивості характеру, якими не наділив їх людина, ну наприклад, що Марс войовничий?
 • Людина наділив всю природу і земну і неземну своїми поняттями. У цій системі образів і відбувається взаємообмін.
 • Не розумію, як б не наділяли дельфіна акулячими звичками, він хижаком не стане. І навпаки, не думаю, що акулу цікавило б прояв моєї ласки по відношенню до неї, якби їй дуже хотілося їсти.
 • Ти зараз говориш про те, що здавалося б не має вибору, тому що концентрація енергії багатовікового образу генетично закріпила за собою єство.
 • Так і природа в образах жертви і хижака теж пішла від людини?
 • Відбулася від єства прояви духо-матерії. Але вплинути на її подальший розвиток дійсно здатна людина як духотворец. А це і означає стати над природою хижака і жертви.
 • Раптово виникло питання про Нострадамуса. Я так розумію, що його тонка структура, психіка потрапила в вічне зараз, тому доступним виявилося бачення того зараз, яке для всіх інших відкрилося в майбутньому. Але, раз є безліч проекцій, чому він вважав єдину і саме ту, що і знайшла відображення в наступній реальної дійсності?

– Не тільки Нострадамус, але і інші пророки залишали інформацію в зашифрованому вигляді. Це і означає, що зчитувалися не події, а знаки проекцій, які при будь-якої реалізації себе на реальному плані дали б відповідну розшифровку дійсному фактом.

Те, до чого свідомість здатна дійти розумом, перестає бути нерозумним, незрозумілим, аномальним.

Завдання людини не просто бьггь посередником духо- материн, а освоїти матерію в Дусі.

Нинішня епоха позбавляє людину вибору. Це епоха результату за величезний період генетичного розвитку. Тому звести протилежності не означає змішати їх, а означає поставити їх на чільне місце. Чи не робити їх протиборчими, тому як це веде до самознищення людства через суб’єктивного бачення того, що таке добро і що зло. Історія адже довела, що боротьба за свої істини призводить тільки до кровопролиття. Проекція протиборства перейде до єдиної формі буття матерії в безсмертя, т. Е. В Дусі.

Підпорядкування Духа матерією означає відповідність проекції, нездатною до просування освіти духо-матерії … Населення планет – завдання людства Землі, здатність її духотворіть в матерії. Матеріалізація – найнижча ступінь пізнання духу, але вона ж і повинна стати найвищою. Низька не означає нічого поганого. Це перший ступінь самопізнання людства. Заснована на добро і зло, розбіжності і суперечках, на високі матерії і грошових і т. Д. Все, що існує в нашому світі – ніщо не може бути зарепечують, як і прийняті не може бути однозначно. І немає правих і немає винних. Є суть сьогоднішнього буття, що і є не високою матерією, а поки низькою, де одиниця виміру самої матерії виражається в грошах. Матерія закріплює за собою право бути. Добре це чи погано? Звичайно, добре. Але погано інше – нездатність цієї матерії до співтворчості з Духом. Провідне до заперечення – заперечує себе. А натиск цивілізації грошима на людину означає витіснення людини з співпраці між духом і матерією. Суперечка між духовним і матеріальним недоречний! Замкнувшись у колі Землі, матеріалізуючи її істини, людство відриває себе від вічного. І тому йде у вічність, відриваючись від першого ступеня духо-материн. Але є шлях переходу з першого рівня на другий без відриву.

Віддати матерію Духу значить присвятити себе вічного за життя. Це не означає відмовитися від усього того, що є на Землі. Це означає перебудувати перспективу. Порівнюючи свою проекцію з тими, хто дають життя всім і кожному, будучи сферою подальшого жизнеобитания, входити в проекцію жізнетвор- пра Космосу.

 • Але людина позбавлена ??вибору як такого між добром і злом у своєму суб’єктивному баченні, як він може порівняти проекції?
 • Порівнювати може не кого-то з ким-то, а стосовно до себе з проекцію не підвладні грошей.
 • Тобто що він буде робити там, де немає і не може бути грошей? Але мені здається, що там, де вони є, там і повинні бьггь. Там, де їх немає, і розвиток визначиться само собою з іншим інтересом і природним висновком на перспективу відповідно до самої середовищі існування.
 • Те, що формує Дух, не формується матерією. Вічність або Космічний план не купити ні за які гроші ні тут, ні там.
 • А якщо немає бажання думати про вічність?
 • Це і означає не брати участь в тому, заради чого створений. Людина створена Духом матерією з метою не самопізнання людини людиною, а з метою пізнання матерією Духа. Тому й існує людство в безлічі проекцій. Чи не з метою утвердження того, що є засіб, а з метою утвердження того, що є метою.
 • Людство існує з метою позцанія Духа?
 • Так, і закріплює його в матерії. Але не з метою матеріалізації Духа. Це неможливо. Тому й існує смерть. А з метою одухотворення матерії. Тому й існує життя.
 • Якщо у людини немає вибору при народженні і обставинах, що склалися в тому, чому себе присвятити, за що ж його звинувачувати?

Тоді слід розуміти, що світобудову створено для одних, а інші є проекцією небуття?

 • Це процес еволюціонування. Здатний бачити далі – йде, куди він бачить. Інший же закінчує свій шлях в межах свого бачення. Залишаючись неодухотворённой матерією, і далі бере участь в процесі еволюції як матерії до моменту усвідомлення себе духом.

Різноманітність релігій існує через різне уявлення людини про любов. Через різного усвідомлення матерією Духа.

 • Через сприйняття різних проекцій?
 • Через сприйняття через різні проекції одного і того ж. Пошук можливого переходу на наступний щабель просування до Істини. Таємні знання завжди передавалися наступним поколінням в зашифрованому вигляді з тим, щоб наступна епоха

мала можливість розшифрувати їх відповідно до свого свідомості, відповідному часу. Суть їх при цьому не змінюється, але вони отримують розвиток, просуває людини до поглибленого розуміння суті. Дух в людині народжував релігію. Релігія, в свою чергу, в людині Дух.

 • Але ж утворюються секти, помилкові теорії, що ведуть людини від суті.
 • Найцікавіше укладено в тому, що людина трактує і встановлює Істину, відштовхуючись від свого пороку. Затвердження Істини ви будуєте на затвердження пороку. Ви є синтезом вищого і нижчого. Релігія вчить Любові, т. Е. Чого. А людина, порівнюючи порок, відповідаючи своїй проекції, виводить формулу – як. Спільне просування в єдиному означає два моменти – чому і як. Чому – Любові, Істини, як – визначаючи порок. При цьому, як народиться уявлення про Любові, так народиться уявлення і про порок.
 • Кожен сповідує ту релігію, яка відповідає його уявленням про Любові і про порок. Істина в такому випадку на Землі не абсолютна, а відносна. Психіка, як результат спільного впливу на людину його розуму і його душі, безпосередньо пов’язаних з певною космічної проекцією, виводить на план реалізації закріплення певних постулатів, які стверджують себе як істина.

Чотири основні релігії є ви хід людини до безлічі проекцій. Утворюється безліч течій, які сперечаються між собою. Це говорить не стільки про розширення свідомості, скільки про збільшення кількості проекцій. Який би рівень вони не представляли сьогодні, бумерангом для людини це повернеться в збільшенні працюють клітин людського мозку. У протиріччях цей процес буде проявляти себе до тих пір, поки рух форми до змісту не приведе проекції в поєднанні безлічі в одну. Через безліч людина пізнає себе і одночасно відкриває осередки людського мозку. В якому б вигляді вони не уявляли людини – це завжди те, до чого рухатися, і одночасно то, від чого відштовхуватися. Поєднання проекцій в одну означає пізнання поза протиріч, що склалося шляхом еволюціонування матерії в Дусі, відповідність форми і змісту, твердження Абсолютної Істини.

– Чи можна дізнатися, що собою являє це поєднання і як на Землі може встановитися Істина в Абсолют?

– Тільки через усвідомлення людини себе духом, розумною космічної кліткою. Через усвідомлення без- відривний Землі і Космосу, Бога і Людини, через впровадження космічних законів в земні, основним з яких є неподільність. Поки в людині існує потреба в жертві, до тих пір показником неподільності буде жертовність як символи вищого і нижчого. Змістивши нижчий показник з потребою, в жертві зміниться і вищий показник. Поки єдине просування людини в Дусі виражається через страждання. Але це не єдиний можливий шлях людини до Бога. Це етап.

Істина в останній інстанції помітною може бути тільки при досягненні безперечного одностайності в прийнятті її. При усвідомленні різноманіття єдності БОГО-Людини. А значить можливий прихід до визначення Істини, відштовхуючись немає від пороку, чи не від зворотного, а від подібного.

 • Але ж зміст утворює форму, а ви говорите, що форма рухається до змісту?
 • Форма – це не тільки матеріалізувався суб’єкт або об’єкт, але і щільна внематеріальная структура, народжена через психіку людини його розумом і душею в космічній проекції. Те, що народжує людську уяву, виникає не на порожньому місці. Нічого з нічого не утворюється. Коли людський розум і душа працюють в Дусі, утворюється активний контакт з невидимою, але реально існуючої проекцією Космосу. В цей час форма земного буття співпрацює з формою позаземного буття. Змістом стає те, що ви називаєте відкриттям. Відкрито то, що було закрито. Але воно було. Не всяке відкриття здатні люди однозначний але і одночасно усвідомити, оскільки людина, яка вчинила його, працював в режимі зміни космічної проекції. І лише з часом ця проекція, ставши статичної, співпаде з вашим наступним часом, де В поле цієї проекції бере участь вже безліч людей, здатних підтримувати і розвивати це відкриття. Але використовуєте ви будь-яке відкриття і в добро і в еле, згідно з формою самої земної проекції. А до тих пір вважаєте його фантазією. А по суті фантастика – це частина космогенетікі, при якій космічна форма стає земним змістом. При утворенні будь-якої форми беруть участь завжди дві форми, що утворюють третю. Зміст – це і є генетична закладка. Але вам добре знайома генетика плоті. З Космогенетікой ви малознайомі.

– Чому психологи, психотерапевти і нетрадиційна медицина на чільне відновлення психіки або за основу зцілення беруть емоційну, духовно-моральну і душевну основу людини? Я так розумію, що психолог і кармолог або цілитель фактично працюють в одному ключі. Знімають зачіпки за негатив. Психолог вказує на видимі помилки і головним для пацієнта вважає вихід в емоційно здорову атмосферу. Кармолог або цілитель вказує на невидиму причинний зв’язок, на виправлення помилок в основі яких – мораль і моральність. Головний ключ до зцілення бачать в тому, щоб людина навчилася володіти собою, ситуацією, виробляючи відчуття повноти щастя.

 • Вірно. Можна було б всі перераховані професії з’єднати в одну – психолог. Психологія отримує свій розвиток не тільки по горизонталі, але і по вертикалі.

Горизонталь – матерія, вертикаль – Дух. Якщо психотерапевта, що працює плоть з плоттю, необхідно мати медичну освіту, то для цілителя є необхідність в духовну освіту. Психотерапевт давав клятву Гіппократа, цілитель оточує себе іконами.

 • Але результати не завжди виправдовують очікування, тому спір між традиційним і нетрадиційним не вщухає.
 • Здатність переходу в 4-е вимір досягається без особливих зусиль. І кошти різноманітні – від наркотичних препаратів до духовного просвітлення. Треба сказати, що чорне і біле дуже схожі. І стан душевного екстазу при виході в астрал ідентичне. Різниця полягає в самій польовий енергетиці енергоносія при співучасті з космічної проекції, відповідної напрямку її руху. Ну скажімо так, звільнятися від змісту можна тільки тоді, коли воно є, а значить невичерпно здатне наповнюватися для подальшої віддачі. При відсутності вмісту в енергоносії користь його вміння несе тільки шкоду. До того ж, що лікується, або страждає, що не готовий перемістити себе в космічну проекцію, що рухається до зміни форми, оголошує внутрішнє небажання з нею збігатися. Страждаючий ж, почувши вирок медицини про невиліковність, перемагає хворобу силою волі, Духом, Любов’ю до життя, розвитком відчуття щастя і перемагає хворобу. Що ж відбувається на вертикалі? Душа і Розум в спільному вирішенні через психіку з’єднуються з проекцією зміни форми. Процес виводить позитивний результат як по горизонталі, так і по вертикалі. Космічна проекція рухає форму до змісту, а людина, змінюючи емоційно-психічну середу, позбавляється від недуги. Якщо ж людина не співпаде з емоціональнопсіхіческой проекцією, рушійною форму до змісту, то мутує форма. Скажімо, пухлина росте. Звичайно енергія регресу здатна перемогти плоть, але не здатна перемогти Дух. Якщо вам радять при лікуванні хвороби позбутися заздрості, яку цілитель вважає причиною захворювання, в цьому є сенс. Але визначаючи таким чином хвороба когось, ви цим способом станете гикати причину, засуджуючи людини, шукаючи в ньому порок. А значить, головне – це зміна психо-емоційної сфери. Перестати заздрити – це і означає змінити свою психоемоційну природу. Стати над природою гріха – значить визнати, що його немає. Ні в кого, ні в чому і ніде. Є природні процеси перетворення. Шлях до душі – це шлях через страждання. Людина сама йде до страждань, досягаючи в кінцевому підсумку глибини своєї душі, роблячи помилки, визнаючи їх .. Шлях від душі – це шлях від страждань. Це шлях розуму до людини. У вас є той, хто відповість на всі ваші запитання і здолає всі ваші проблеми, вилікує ваші хвороби і душу, навчить любити, тому що ви улюблені. Тільки він здатний зрозуміти вас до кінця, пробачити до глибини душі, підняти вас з колін і осушити ваші сльози. Йому під силу те, що нікому не під силу. Він зробить все, щоб ви були щасливі. Адже ви – подобу його. І не поклоніння йому потрібно, а віра. Це те, що є в вас цнотливістю, обов’язково є і в праведника і в грішника. Він покаже вам фарби життя, ніколи не залишить, чи не покарає і не принизить. Чи не стане вимагати очищення, а сам очистить. Чи не буде вимагати подяки, а віддасть себе за вас. Він нескінченний в вас і ви можете бути нескінченні тільки в ньому. Йому ніщо не загрожує, і вам не потрібно його шукати, він давно з вами. Ви його не помічали, ви були занадто зайняті заплутуванням і розплутуванням. Ви втомилися. Довірте йому складне. Він більше вас, але він готовий стати меншим. Він розумніший за вас, але готовий погодитися з тим, що ви розумні. Він чистий, але переконає вас, що ви чисті. Він – сама правда, але готовий довести вам, що ви в усьому мають рацію.
 • Хіба це Бог? Це ж наші пороки нам потурають!
 • Я відповім тобі, що ти не знайома з любов’ю.

Необхідно засвоїти, що земне перетворення цілком пов’язано з космічним. Зі зміною свідомості, що є показник світогляду, ми наближаємося до співпраці з Космосом. Важливо осягати і Космічне і Земне. Макрокосмос входить в одиницю космічного виміру – мікрокосмос (людина), збільшуючи щільність інформації, т. Е. Підвищує інтелект індивідуума. Інтелект є щільність інформації.

Дух – макрокосмос в мікрокосмос. Взаємодія між ними відбувається через свідомість. Ми говоримо про пряме накладення тонкого на щільне. Мова йде про те, що макро- і мікрокосмос зближуються, зливаються, знову ж через свідомість.

Відбувається накладення структур.

Душа – Свідомість – Дух за життя в щільному тілі зливаються з:

Свідомість – Дух – Душа

Свідомість Духа і Дух свідомості,

що призводить до народження нової Душі в тому ж тілі

Дух – Душа – Свідомість.

З горизонтальних паралелей, що характеризуються часом, простором, площиною, утворюється вертикаль.

було дух Чи стане свідомість
свідомість дух
душа душа

У схемі дається стадія розвитку паралельних світів. Свідомість стає у верхній точці, т. Е. Колективна свідомість більш досконалого плану. Це дає можливість Духу наблизитися до Душе, макро (Божественне) поібліженное до Міко (Людське).

Формула

сфери

через

егрегори

Ласкаво

83

КОСМОГЕНЕТІКА

Стягуються ці поняття, зближуються протилежності в єдину точку, Початок. Хрест зникає, разом з ним зникає поняття жертви, жертвопринесення. Завдання людства полягає в звільненні Ісуса від хреста, який він ніс за все людство.

Сьогодні час скручується простором, т. Е. Відбувається тиск простору на час, події прискорюються. Чим більше об’єктів і подій здатне свідомість зв’язати в один вузол, тим швидше розчищається шлях до підсвідомості, т. Е. Ближче шлях до істини. Істина в єдиному інформаційному полі.

Саме свідомість має кілька рівнів. Ми здатні на сьогоднішній день сприймати світ трьома видами свідомості: низьким, середнім, високим. Внутрішнє відчуття дискомфорту підказує про те, що потрібно перейти на наступний з видів, т. Е. Свідомість – це категорія заземлення. Постійне перебування на низькій хвилі, т. Е. Направляючи свідомість тільки на вузькі земні проблеми, ми заходимо в глухий кут. Постійне перебування на високій хвилі може привести до іншої крайності – не буде заземлення. Середній рівень свідомості балансує між двома полюсами. Свідомість – це показник духовності. Але так як ми знаємо, що духовність – це категорія абсолютна, вона в системі відносності балансує. Іншими словами, ми тягнемося до Бога душею і свідомістю, виправляючи помилки. Але ми є наслідком причин, закладених раніше. Ми слідуємо за ними в якості слідства, балансуючи заземленням. І ми виходимо на рівень причинно-наслідкові, знімаючи причину. Вийти сьогодні на високий рівень свідомості всьому суспільству в цілому не представляється можливим. В системі відносності абсолютизація духовного могла б привести в кінцевому підсумку до деградації. Якщо буде порушений баланс свідомості в кожному і в загальному, може статися зупинка свідомості, т. Е. Відсутність пошуку, відсутність розвитку, відсутність руху. Але ми вже сьогодні повинні вчитися перебудовувати свідомість на перспективу, т. Е. Необхідно вловити режим нового часу, зберігаючи колишню швидкість. Машина, що рухається по трасі з пункту А в пункт Б, незалежно від швидкості витратить однакову кількість часу, т. Е. Важлива не швидкість, а режим, координація руху в потоці інших машин. Збільшивши швидкість, втрачається координація загального руху, машина створює або сама потрапляє в затори або аварії і, в кінцевому підсумку, прибуває на місце призначення в той же час, в яке б і прибула, зберігаючи дистанцію, якщо взагалі прибуває, створюючи порушення. Я зараз говорю про теоріях свідомості: висока – Любов до Бога, середнє – смиренність, низьке – ти такий же як всі, один з …, т. Е. Одиниця – частина цілого.

Зміна світогляду роботою над свідомістю поступово позбавить особу від залежності причинно-наслідкових першого

рівня. У цьому розділі я викладаю інформацію, яку записувала під диктовку (метод диктування). Сходинки позбавлення особистості від причинно-наслідкового першого рівня.

 1. Пізнати що є “я”, т. Е. Який я, мій внутрішній світ, потреби, цінності, характеристика себе, шляхи вдосконалення своїх позитивних якостей.
 2. Чи не зраджувати собі, т. Е. Залишатися самим собою, не брехати самому собі, не здаватися, а бути тим, ким ти є.
 3. Розвиток почуття особистості в єднанні з іншими і відчуття себе як доповнення до єдиного цілого, т. Е; я особистість, але я один з багатьох, разом ми є я, я є вони.
 4. Уміння бачити себе в інших і таким шляхом звільнятися від своїх недоліків. Відчуття себе дзеркальним відображенням оточення. Відчуття, своєї провини за те, що в якомусь людині негативні якості, навіть якщо здається, що в тебе їх немає (див. № 3).
 5. Чітке розуміння граней відносності, т. Е.

гідність, але не гординя, прагнення довести свою точку зору, але не злість на несприйняття тебе.

 1. Розуміння будь-якого погляду, як частина істини, т. Е. Навчитися нічого і нікого не заперечувати.
 1. У властивостях і проявах природи знаходити своє відображення. Природа і ти – дзеркальне відображення.
 2. Навчившись не зраджувати себе, інших і природу, відмовся від усього досягнутого, т. Е. Перестань бути собою, перестань бьггь частиною єдиного і відображенням його. Будь духом любові, радості і творення.

Підсумовування.

 1. Пізнай себе через навколишній світ.
 2. Будь самим собою як частина єдиного.
 • Відмовся від себе. Стань таким, яким ти ніколи не був.

Підсумок.

 1. Коли ти впізнавав себе, ти виправляв помилки.
 2. Коли ти був самим собою, ти вивчав інших.
 • Коли став тим, ким ніколи не був, ти став самим собою.

Ця вимога продиктована умовою відносності, в якому дух повинен проходити стадії свого розвитку і вдосконалення. А це несе великі суперечності. Думаючи, що ми розвиваємо свої достоїнства, ми можемо помилятися і замість цього розвивати свої недоліки.

Погляд на самого себе дуже спотворений або в позитивну сторону, або в негативну. Воістину це так і відбувається. Це нелегкий шлях.

КОСМОГЕНЕТІКА. Інакше з даного рецептом всі бажаючі отримали б уже крила. Крива самооцінки рухається в такий спосіб: знаходячи негативну сторону в характері, ми намагаємося ретельно виключити цю рису. Після декількох проскакуванням вона зникає. З’являється солодкий вітамін – це радість перемоги над собою в якусь мить. Але обережно! Ви в царстві кривих дзеркал (світ відносності). Переможець повертається до вас обличчям і …: о, жах, це вже вірус, який бажає погубити вас. Це самовдоволення. Тепер найголовніше – знищити його. Але ще складніше його помітити. І найважче у всьому цьому марафоні, що ніхто не зможе надати допомогу, тому як оточуючі бачать вас крізь призму свого сприйняття. До того ж у них свій марафон і ваш взаємний заклик про допомогу може надати навіть шкода, тому як ви на різних пунктах просування.

Стань собою, переможи себе !!!

Першою перемогою над собою можна вважати те, що цей марафон слід навчитися розуміти не як катування, а як задоволення, полюбити подолання в собі, але не себе в подоланні, інакше воно завершиться.

Приступаючи до самоосоенанію, будьте уважні. Те, що вам здалося самим негідним в вас, може виявитися не тим, з чого слід починати, вивчіть себе глибше. Не поспішайте. Можливо ви знайдете після ретельного аналізу цей недолік гідністю в порівнянні з тим іншим, що вам виявляється притаманне. Але тільки не впивайтеся самобичуванням. Це перекручення. Гумор буде вам служити ліхтариком. Краще не турбуйтеся, а посмійтеся над собою. Якщо дійсно сміятися не над чим, значить знайте, всі форми випробувані і ви знайшли свого першого суперника, який в вас, але ви неодмінно отримаєте перемогу над ним!

Ти не такий як усі, але не в сенсі переваги над іншими. Смирення вже досягнуто тобою. Любов до Бога для тебе вже не абстрактне поняття. Стан твоєї свідомості наближене до всевідання. Відкривається рівень надсвідомості, з’єднаний через підсвідомість в світогляді, світосприйнятті, са моосознаніі. Саме четвертий рівень свідомості відкриває людині її Завдання, визначає його місце в природі.

Чи не природа явища контакту являє собою небезпеку для людини, а напрацювання розуму і любові в людині в момент відкриття себе в самому собі в період відкритого контакту. І небезпека, і порятунок закладені в природі людини. Сверхсознание наближає людину до божественної суті. Оголені ж свідомість, позбавлене розуму і любові, перетворює його в сутність, яка претендує на володарювання світом і долями людей. Явище відкритого контакту набуває масового характеру. Цей природний процес показує, що відкриття нового в людині ще не означає нову людину. Результат діяльності в ступені її доцільності оголює в людині її надприрода.

Людина, планета Земля, природа – це самовираження Всесвіту. В Космосі немає понять добра і зла. Взагалі не існує ні минулого, ні сьогодення, ні майбутнього. Є тільки природні процеси Космосу, виражені в процесі світобудови, де людина, світ матеріальний- очищающий, фільтруючий Космос організм, що пропускає через себе суперечливе змішання.

Заперечує любов і добро, не залишає для себе вибору, так само як і той, хто вірить в нього. Сам вибір і є посередником між життям і смертю.

При всій невтомною боротьбі добра зі злом нічого не змінюється. Та тому, що повинен змінитися сама людина. БОГ змінює саму людину.

Занадто багато приділяємо ми уваги злу. Не треба зі злом боротися, а за добро. Нам необхідно заново вчитися читати, писати, думати, вирішувати і діяти. А значить, вчитися жити по-новому.

Починаючи з кінця 80-х, парад планет змінює космічну логіку. Карта неба буде змінюватися. Вплив небесних світил стане відкритим для Абсолюту на Землі. Вчені відкриють нові зірки. Відкриють, значить вони стануть ближче до Землі, ближче в сенсі впливу на неї, т. Е. Створяться умови для реалізації потенціалу і зменшиться нереалізований потенціал, який існує сьогодні для балансу, тому як функції балансування матеріалізованих біологічних білкових форм візьмуть на себе інші планети. Прихід на планету Земля сьомий раси, про яку так багато сьогодні говорять, т. Е. Людей з феноменальними для нашого сприйняття здібностями. Люди гармонійні в гармонійній середовищі. Сьогодні люди, що володіють такими здібностями, беруть участь в балансуванні, т. Е. Відносні у відносній середовищі. Тому і самі вони, і результати їх праці не завжди однозначні. Але земляни не водночас все стануть досконалими, а природним процесом через передачу знань від собі подібних, хоча і менш досконалих, т. Е. Від тих, хто живе сьогодні, тим, кому жити на Землі завтра. Все як завжди. Кожне наступне покоління досконаліше попереднього. Ми предки цих поколінь. Ми і будемо навчати їх тому, що нам відкриває Космос. Але в реалізації себе вони підуть далі. Вони опиняться більш здібні, талановитіші нас. Народження нової Землі відбудеться тільки з народженням нової людини, звільненого від зла. У нас з ними одна програма, але різна ступінь реалізації можливостей людини. На все свій час. Але так як виховання їх довірено саме нам, дуже важливо врахувати головне. Те, з чим не змогла впоратися Атлантида. А саме: Абсолют без відносності існувати не може.

КОСМОГЕНЕТІКА. Абсолют не може бути вище Нескінченної Відносній Гармонії. Іншими словами, немає межі вдосконаленню для того, хто визнає розвиток. Хто відмовляється, той припиняє своє існування. А Відносність в Абсолют виражена в усьому тому, що його оточує. Невикористання природи відносності, т. Е. Того, що в стадії розвитку по відношенню до Абсолюту, а гармонійне співіснування з Ним. Любов до всього того, що не їсти ти сам. .Земле належить бьггь 1000 років Абсолютної Гармонії матеріального світу для Відносній Гармонії Космосу. Це як раз той період, за який вона зможе зміцніти для допомоги іншим системам. Земля, яка віддала з історією свого розвитку досвід відносності Космосу, прийме від Космосу досвід Досконалості, яким згодом поділиться з іншими планетарними матеріалізовані системами. Немає недосконалого в бога, недосконале є в людині. БОГО-Людина і є головне поєднання протилежностей.

Як нам вже відомо, той, хто несе добро у відповідь на добро, отримує таку кількість зла, скільки необхідно для балансування з тим, щоб до нього бумерангом повернулося добро. А Земля – ??це потенціал Добра як і весь Космос через Відносність до Абсолюту. Тому, з часом Земля повинна реалізувати потенціал Абсолюту. Часу не вказано. Це залежить від нас самих. А час підлаштується під нас. “Не варто прогинатися під мінливий світ. Нехай краще він прогнеться під нас “, як співає А. Макаревич. Важливо, щоб не під нами.

Чому ж дрімає Добро? Тому що у нього немає чіткої програми в підсвідомості на сьогодні до дії. Виняток становлять поодинокі особистості, у яких Дух і Свідомість суміщені, і в них Абсолют реалізовує себе через Відносність. Людина здатна вирішити задачу тільки будучи внутрішньо підготовленим до її вирішення. На сьогодні готове зло. Сьогодні, я маю на увазі, величезний період часу, що почався задовго до нашого покоління.

Поки ми не дозволяємо Абсолюту адаптуватися на Землі. У нас імунітет на нього. А все від того, що ми не навчилися любити себе. Людина для свого розвитку вибрав смерть, т. Е. Примусовий догляд в підсвідомість. Зло, реалізувавшись на Землі, нейтралізується, добро, йдучи з Землі, множиться в Дусі. Якщо ми станемо здатні за життя свідомість наблизити до підсвідомості – це буде той вибір, який виключить смерть. Вона виявиться не потрібна для переходу в підсвідомість.

Поки існує добро, їм завжди буде користуватися зло. Поки існує зло, завжди буде існувати поняття покарання. Немає ні добра, ні зла. Є БОГ і є Людина. І людина від Бога, єдиний всесильний організм. Кажуть, що в суперечці народжується істина. У суперечці народжується компроміс. А істина існує поза сперечаються, сама по собі. Істина не вступає в суперечку. Вона не потребує цього.

КОСМОГЕНЕТІКА Початкова і єдина причина всього сущого – це БОГ, а не людина. Зробивши себе причиною, людина і поніс вантаж причинно-наслідкового. Виключивши причинність в собі, людина стає в свідомості єдиним цілим з БОГОМ, наслідком істинного Отця. Люди були б просто функціональними зв’язками, якби не та обставина, що вони від БОГА. Функціональні зв’язку – це фізіологічні завдання. Так, функція жінки народжувати. А фізіологія чоловіка цього не дозволяє. Функціональні зв’язку – це професія. Людина повинна реалізовувати себе в тому, що дано йому від бога. Так само як дані одні батьки, так само без права вибору дані і функціональні завдання. Свобода вибору функціональності веде до проблем, обумовленим причинно-наслідкового.

В системі причинно-наслідкових діють два основних закони: бумеранг і компенсація.

Бумеранг – категорія позначення “чого”, “що”. Компенсація – категорія позначення “скільки”.

Бумеранг – що віддаєш, то і отримуєш.

Компенсація (баланс) – стільки скільки необхідно для енергетичного балансу. Людина, що віддає добро, у відповідь його отримає тільки тоді, коли для рівноваги необхідно буде надходження великої кількості позитивної енергетики. Тобто, при достатньому накопиченні зла. Ця людина у відповідь на добро буде отримувати стільки зла, скільки необхідно для того, щоб до нього повернулася добро.

На початку 90-х років на всіх планах, земних і позаземних, відбувалися бурхливі процеси. У політичній системі вони були пов’язані з перебудовою. У духовній сфері життєдіяльності людей – поява різних релігійних течій. У всіх життєздатних аспектах стався переворот. І перш за все стався пере воріт в свідомості. Він змусив людей звернути увагу на себе. Відбулася переоцінка цінностей. Цей процес триває і сьогодні, в кінці 90-х років. Виник почуття розгубленості у багатьох говорить про те, що свідомість не готове до швидкої реакції. Збільшилася кількість божевілля, самогубств, патологій, депресивних станів.

Антропосфера егрегор, як накопичувач духовних істин людства, до сьогоднішнього дня-живить нас і в той же час завершує свою функцію оГЙоСІТельно Землі, переходить в наступну стадію Космосу. У ній укладено свідомість людства за минулий історичний період. Це період дозрівання космічної клітини. Тобто, по суті, починаючи з 2000 року – це потенціал самостійного життєдіяльність організму, інформаційна клітина, ген. Якщо тіла дають продовження життя на Землі і під час народження і під час смерті формам життєдіяльності, то наші тонкі структури дають життя іншим формам існування в Космосі. Тільки тонкі структури викидається нами в астрал спраги жорстокості здатні в матеріальній формі втілити чудовиськ реальних в астралі. Якщо антропосферою містить духовний досвід людства, то ноосфера ввібрала в себе весь науковий потенціал Землі. Всі відкриття, наукові факти, вся система земних наук, які ми називаємо точними. База даних антропосферою і ноосфери в їх результативної потужності передається Космосу через час для розшифровки, впровадження та створення нових форм життєздатних клітин на більш високому рівні на вже наявній базі. Але ж не так бездоганно було все те, що є змістом сфер. А нам відомо, що антропосферою егрегор чиста. Чистий тому, що це ембріон. Як будь-який ембріон в організмі матері є непорочним. Але він вже несе генокод, який проявиться лише в реальній формі. Сферу становить щільність інформації.

Ембріон в залежності від щільності закладеної інформації містить відповідний інтелект. Все, що містить інтелект – живий організм, здатний діяти, реалізовувати, створювати, управляти. Але він здатний ставати це робити тільки в момент самоусвідомлення. Комп’ютер на допомогу людині і безпечний лише до тієї межі, поки не виникне у машини здатності самоусвідомлення. Антропосфера егрегор чиста, і в допомогу до того моменту, поки не матеріалізується в матеріальну форму. Поки вона в дусі, вона абсолютна. У матерії же відбувається процес еволюціонування. Самопізнання вищого порядку у інтелекту виражається в самовіддачі, самопізнання нижчого порядку – в захопленні.

Антропосфера егрегор отримує щільну форму, приймаючи і відправляючи носіїв інформації особистої одиниці і глобальної. Якщо мова йде про те, що антропосферою егрегор як сформувалася одиниця відходить від Землі – це означає, що Земля для Космосу безпечна. Людина залишається один на один с. БОГОМ. Тільки причина – Абсолют, і наслідок – Людина. Смислове значення другого пришестя Христа – зняття хреста як долі, добра і зла. Покоління, що представляють сьогоднішню епоху – це останні покоління людства, які розвивали себе по горизонталі, що еволюціонували плоть як матерію. Еволіціонірованіе в дусі як матерії – еволюція людства майбутнього.

Минув час, відпущений на розвиток горизонталі. Зібрано весь потенціал людства в Космосі. Всі релігії виклали свою суть. Історія людства до першого століття нашої ери напрацьовувала поняття і реалізацію добра і зла. 2000 років від Різдва Христового, що протікають в свідомої боротьбі добра зі злом, – це період горизонтальній спіралі, що повертає нас до предкам в тому, що людство розв’язувало генетичні борги по відношенню до першого покоління. Так як перше покоління заклало еволюціонування людини через добро і зло, то природно і вся історія людства через систему компенсації і бумеранга човниковим рухом ткала картину світу до наших днів у взаімоотдаче. Вертикаль не брала участі в будівництві цього світу. Вона лише прошнуровані його потужними нитками, щоб він не розпався. Процес включає лише ті режими, які задіє сама людина. Цей процес завершений. Диктується зупинка, що означає завершення цього етапу. І пояснюється – розвиток людства можливо надалі тільки через рух по вертикалі.

Всю історію людство винаходило рецепти подолання смерті. Здатний \ і людина подолати смерть? Її здатний подолати тільки Бог. А це означає, що людство, що розвиває в собі космоген, перейде в іншу форму, де вміст створить середовище, яке, в свою чергу, сформує нову людину, бого-людини. Та форма, середа і зміст, в яких до цих пір перебуває людина, не здатні подолати смерть. Це нижча форма духо-матерії в свідомості.

Обряд хрещення немовлят означає друге народження. Це традиція, але одночасно з цим, божественне таїнство в світі. Символічне сочетованіе в обряді хрещення по суті означає свідоме осмислення його філософського значення. Саме значення хреста, хрещення, того обряду, який здійснив Іоанн Хреститель, означає з’єднання з Богом. Саме ж зображення Ісуса на хресті з’явилося набагато пізніше і датована приблизно близько 500 років після події. Воно і закріпило за собою пам’ять цього варварства. А страту через розп’яття з’явилася задовго до пришестя Христа. Ці два факти – хрещення і розп’яття означають рух Духа в матерію, бога до людини і відмова людини від бога, боротьбу матерії з Духом. Христос прийшов з тим, щоб позбавити людей від страждань. Тому умовні поняття всіх релігій несуть швидше соціальний зміст. Духовний, божественний задум залишається незмінним – позбавлення від страждань. Страждання є етап еволюції душі, а не мета її розвитку.

Страждання очищають душу. У момент страждання послаблюється вплив свідомості, функція якого в заземленні. Психіка виходить за межі сприйняття земного. Пошук опори і підтримки приводить людину до Бога, в проникненні в душу співчуття ззовні, що закріплює за собою в душі відчуття очищення. У стражданні душа працює на людину, на пробудження його розуму. Пробудження розуму звільняє душу від страждання і віддає її у владу Всевишнього.

Покаяння є один з видів людської пристрасті, що вийшла з цнотливості. Це природна духовна потреба людини. Покоління сьогодні живуть – це покоління останнього покаяння, а значить спокути. Головною заповіддю Христа було: не «покайтеся”, а “полюбіть”. Покаяння – це факт, який підтверджує природу гідності людини. Але при відсутності наступному ступені – вміння любити, на перший погляд піднесене покаяння здатне перерости в самоприниження або технічний прийом. Розвивати людство в любові – значить розвивати в духо- творчості, у створенні того, що відображає красу у всіх її проявах, через неї сприймати навколиш- щий світ. Через світ, створений тобою.

(Очевидний дисбаланс на планеті говорить |об викривленні хребта цілісного (організму, при якому одна група м’язів розвинена, інша – слаборозвинена. Тому поняття духовності і ставлення до цього поняття викривлені разом з самим цим поняттям. Епоха Відродження не настане раптом, без плавного природного переходу до неї. Проголошенням політичного лідера не зважиться її природний прихід. визріває вона буде зсередини суспільства. Посвята себе мистецтву готує людство до відродження. Творіте1 У цьому ваше подібний до Всевишнього йому. Не шукайте, що добро, а що зло. Станете шукати, обов’язково знайдете, але неодмінно помилитеся.

Наука і мистецтво неподільне пов’язані космогенного вічного життя. Все людство, вся виявлена ??дійсність сталася, а значить і містить в собі цнотливість.

Цнотливість є вид пристрасті. Це не відсутність пристрасті, а застигла пристрасть. Тому цнотлива муза, впливаючи на художника, змушує його розкривати потенційні можливості музи в різноманітних проявах пристрастей. Так і цнотливість всій непроявленої природи змушує Творця створювати виявлену природу пристрастей. Так із застиглої пристрасті Творець реалізує її потенційні можливості в світі виявлений.

Тільки прихильність мистецтва і науки до самої природи дозволить повернути цивілізацію до цнотливості.

 • Тобто до застиглої пристрасті?
 • До прояву пристрастей, що диктуються НЕ цивілізацією, а природою.
 • Значить від пристрастей людина не може звільнитися?
 • У цьому не ніякої потреби. Як любов в різноманітті може проявити себе поза пристрасті? Цнотлива пристрасть повертає людину до життя, продовжує її.
Е

Кінець 1000-річчя пов’язаний з рухами космічних пластів, що містять в собі всі тимчасові фази минулої епохи. Їх вплив на сьогодення людини величезне.

Тонка структура людини, зосереджена в його психіці, співіснує в тимчасовій і позачасовий зв’язку. У своєму сочётаніі і взаємозв’язку вони формують в людині тип його психіки. Однак, сьогоднішній час особливе. Воно рве і знову будує клітини не тільки нової епохи, а й самої людини.

Оптимісти і песимісти відрізняються один від одного почуттям часу. Депресивність, безвихідь, часто з переходом у наркозалежність, виникає у людей з підсвідомим бажанням втратити почуття часу. Внутрішній виклик людини часу не як епосі, а часу як того, що відрізняє земне буття від позаземного. Стан депресивності, безвиході виникає при неможливості збігу тимчасових фаз в людині. По суті, людина повинна стати сполучною ланкою між зміщаються пластами часу, але при внутрішньої втрати цього людина дисгармонує з земним часом. Тому виходить за допомогою наркотичного засобу у позаземне фазу. Тим самим він не виявляється сполучною ланкою, а навпаки, втрачає відчуття комфорту в часі. Людині Землі неможливо бути незалежним від часу. Це можливо лише в творчості. Дух випереджає час.

Тимчасові фази стискаються і розтягуються. Це амплітудне коливання бере участь в тонкій структурі біоритмів в людині. Психіка, як кулька, на кінці цього маятника втрачає рівновагу. Почуття часу втрачається, уяву людини вже за межами часових рамок. Стан лихоліття, таким чином, вже досягнуто. Єдине, що заважає – це сама плоть. Тому людина йде на те, щоб звільнитися від фізичної залежності свого тіла. Однак поряд з цим фактом паралельно при тих же умовах космічних впливів і земної перебудови організму планети, проявляє себе і інший факт – відкриття в людях нових здібностей. А саме, при виході в тимчасові фази при стисненні і розтягуванні незалежно від людини, його тонкої структури біоорганізаціі, психіка його формує уяву, відвертає його від привабливою безодні лихоліття. І він стає ланкою, що пов’язує часи. Правда, яка здатність в ньому говорить про те, що він вийшов за межі себе, зміцнився в часі і, таким чином, просунув час вперед, трансформувавши біоритми своєї природи. Тому взагалі, песиміст – людина, яка вийшла з-під контролю часу. оптиміст ————

людина, яка контролює час. Песиміст, відрегулювати в собі біологічний годинник, стає оптимістом.

Ви рухаєтеся одночасно в трьох площинах, а саме: генетична по горизонталі – карма предків, а звідси горизон-

тальний генокод в конкретних лініях долі і в характері; генетична по вертикалі – космічне розвиток людини, вертикальний генокод в лініях долі не конкретної людини, а всього людства.

Горизонталь – співіснування з предками, несення їх в собі у вигляді конкретної геноформули, що забезпечує баланс первородного клітини плоті всього роду. Вертикаль – співіснування з безплотної матерією, яка живить будь-яку плоть, несення її в собі у вигляді загальної геноформули, що забезпечує баланс первородного клітини духу роду людства. І третя площина – сам носій, центр хреста від горизонталі і вертикалі, що представляє собою баланс в природному процесі схрещення. При неможливості змінити життя ми можемо змінити сам погляд на неї. А це означає, що, розвиваючи вертикаль, ми природно розвиваємо і горизонталь, а значить космічний ген змінює ген плоті автоматично, знімаючи негатив, або висвітлюючи негатив, що дає нейтралізацію коду зла з генокода плоті в першому випадку і реалізацію коду зла в генокоді плоті під другому випадку. Цей природний процес виробляє природний відбір відповідності горизонталі і вертикалі, відбираючи рід плоті, відповідної космічному і земному балансу.

Історія землі, що приносить в жертву свій ген по вертикалі, позбавляє себе майбутнього. Баланс природним процесом здійснюється через хвороби, забруднену екологію, агресивну політику, нестабільну економіку, доленосні наслідки. Відмова від космічного гена, що наближає людину до Бога у плоті, бумерангом повертається відмовою від гена плоті, відриває людини від бога у плоті.

Борючись за виживання плоті, ви руйнуєте виживання духу в умовах Землі. Це не означає, що потрібно відмовитися від плотського. Це означає те, що ви повинні усвідомити в собі первородний ген духу. Ви повинні вивчати генетику духу з метою розвитку його в людині.

– Земля для Космосу так само як і весь Космос є вічне зараз. Ваше тимчасове поділ сприймаються так само, тільки в той час, яке фіксується як зараз. Решта тимчасові фази існування планети не статичні в вираженні дат. Поділу на епохи, століття, по суті, дуже умовні. Ви прийдете до висновку про те, що вік Землі набагато менше, ніж ви думаєте. Виникнення цього розуміння настане внаслідок просторових впливів. Простір тисне на час, час стискається, ущільнюється сприйняття пройденого людством шляху. І не тільки в самому сприйнятті, але і по суті ясно, що історія людства, поєднана датами різних епох, спресовується в одну епоху. Ви прийдете до нового літочислення. При стисненні тимчасових фаз відбувається розворот в просторі. Як вдих і видих. Зміни настануть у слов’ян. Слов’янські нації чекає оновлення мов, з’єднання їх в єдиний – ново слов’янських.

 • Яка різниця в тому, сприймаємо ми минулий час як те, що нам відомо про його тимчасових фазах, або по-іншому?
 • Різниці ніякої. Крім того, що в останньому випадку ви берете участь в просуванні часу в просторі. Не просто берете участь, а усвідомлюєте те, що відбувається.
 • Чи означає це, що літочислення, характеризовавшее епохи досі, чи не помилково, але просторове час непомітно для нас змістилося таким чином, що природним сприйняттям і усвідомленням часу є те, що утворило нову тимчасову систему минулого. Спресованих століття в одну епоху. Значить щось сталося непомітно для нас в просторі, а значить і в часі, а значить і в сприйнятті, свідомості, відкриття?
 • Факти, які були розтягнуті в вашому сприйнятті, і ви знаходили підстави цього, спресовуються, на що також є свої підстави. Це означає, що цивілізація розвивається зі швидкістю набагато більшою, ніж ви собі уявляли.
 • Ви перейдете в іншу форму існування, непомітно, природно для всього людства майбутнього. І називати ваші нащадки стануть свою епоху століттям другого народження. Що понесе значення нової людини, народженого в Дусі, нового людства по відношенню до вашого, трансформування багатьох понять і розумінь. Століття другого народження – початок другого тисячоліття. Рухом назад здійсниться рух вперед. Як в ‘годинниковому механізмі. Що прийняли друге народження народи і є ті, кого назвав Ісус християнами і символом яких була традиційна християнська релігія. Вона лише предтеча того народу, того суспільства, яке не в символіці і обрядовості понесе справжнє значення, а в миру – поряд з іншими народами, самовизначитися по іншому, проте не протиборчими. Це буде виглядати як сплетіння різних літочислення, в одній епосі відразу кілька епох.
 • Тобто як перше століття за новою схемою?
 • Так, тому не може бути обраних якимось іншим шляхом, крім природного у самосвідомості людини майбутнього.
 • Як Іоанн Предтеча по відношенню до Христа? І все-таки, що ж потрібно від нашого покоління для переходу в наступне?
 • Прощення. Покаяння без прощення – просто обряд. Прощення в широкому сенсі розуміння. Пробачити людини буває складно. Потрібно пробачити гріх, зняти його з людства.
 • Значить, не людині варто прощати, а сама дія, вчинок?
 • Прощення не означає вседозволеності або, навпаки, протиприродних рамок. Прощення означає вихід за межі засудження неминучого. Неминучість неможливо і недоцільно засуджувати.
 • До питання про час. Значить, наш час спресовує історію. Фактично переписує історію людства, зміщуючи тимчасові фази. При цьому збільшується просторова матерія. Це означає, що збільшується потенціал можливостей людини, який згодом заповнить час. Значить, новий виток історичної спіралі бере свій початок від 1 століття нашої ери. В такому випадку все досить умовно в житті людини. І все-таки сенс життя на Землі теж умовне поняття або все-таки конкретне?

– Сенс життя людини за межами людської свідомості. Ви наділяєте життя сенсом, відповідно до своєї здатності і умов, продиктованими добром і злом. Космічний інтелект має іншу форму бьггія. Його здатне охопити не свідомість людини, а душа. Її амплітуда набагато об’ємніше свідомості. Свідомість – це категорія заземлення. Це те, що розвивається тільки в земних умовах існування. Тому його здатність охоплювати обсяг – це ступені його розвитку.

Старий світ від Адама і Єви в причино-слід- ственности 1-го рівня дійсно рухається до кінця через віддачу боргів по відношенню до першого поко- нию. Генетика плоті реалізовує причино-следствен- ність як то, що нам відомо під поняттям карма. Прихід Христа в епоху першого Єрусалиму заклав початок нового світу, розвиток якого означає розвиток ідеї світу, народження душі в дусі. Іде поняття карма. Початок нового світу, епохи Відродження-початок шляху еволюції людства в дусі. Людини готують до осмислення себе по-новому. Суть нового світогляду не в тому, щоб назвати себе богом, що спостерігається у багатьох, які увійшли в контакт, а зуміти розшифрувати посилається інформацію. Людям відкриваються нові можливості з метою їх використання на благо, з метою розвитку людини в новому етапі еволюції. Перш ніж може бути розпочато діяльність наступного періоду, відбувається коротке повторення всього пройденого. Лише після цього починається робота нового етапу. Причинно-наслідок першого і другого рівнів – це етапи самосвідомості і всезнання, що є суттю надлюдини. Більшість контактерів є проявом процесу інволюції. Він характеризується періодом часу, необхідним для досягнення само- усвідомлення. Напрацьовані людством в минулому езотеричні знання виявляють себе через контактують, які називають себе екстрасенсами, магами і т. Д. Розвиток самосвідомості, яке базується вже не на технічних прийомах, але на творчих принципах божественного, є еволюція.

Можна сказати, що старий світ припиняє своє існування внаслідок недоцільності. Зовсім не тому, що все в ньому було так уже й погано. Припинилося випромінювання життєвої енергії, відпущений для внутрішньої роботи. Свідомість людини має наблизитися до стану, близького до всевідання. Зародження нового світу повертає нас до Старого Заповіту. Смакуйте плоди божественного саду, але не їжте плодів з дерева пізнання добра і зла. Зародження нового світу повертає до Заповіту Христа: “Любіть”. Зародження нового світу, переписуючи історію людства, несе Новий Завіт нової епохи, доводячи спорідненість Людини з Богом.

Відповідь на питання про космічних цивілізаціях – друзі вони нам чи вороги, укладений в тому, що залежить це від того, наскільки ми самі, люди Землі, друзі собі або вороги. Енергетично хрест балансує полюса, але так як полюси міняються місцями, змінюються і їх значення. Знімається хрест розп’яття за все людство і замінюється хрестом хрещення. Хрест розп’яття взяв на себе Ісус, з тією метою, щоб хрест з’єднання бога і людини здійснив злиття природи божественної і людської природи. Тому Вчення П. Іванова та інших представників злиття людської природи і природи Духа наближає нас до вивчення Духа в ‘людині. Здоров’я тіла не може бути гармонійним в людині без здорової психіки. Оздоровлення загальної культури суспільства в цілому формується не тільки на ставленні до здоров’я, а й на ставленні до виробленому людиною. А саме, на ставленні до мистецтва. Метою мистецтва ніколи не було навчити як жити, але видозмінити людини, звернути його до істинного світла, зробити людину здатною сприймати добро, дати йому віру в майбутнє, наповнити почуттям власної гідності, очистити його душу.

Вважаю важливим сказати про те, що у мене немає прагнення вступати в суперечки з принципами існуючих теорій. Я пишу для тих, хто готовий до сприйняття викладеного. Для тих, хто бачить в сьогоднішньому часі не тільки прояви кінця світу, а й зерна початку нової епохи.

Ссылка на основную публикацию