Найбільші економіки світу 2014

Всі суспільства прагнуть збільшити свою економічну міць. Саме від неї залежить добробут населення, розмір ринку для підприємців і той вплив, на яке може розраховувати це суспільство в світі. Тому для визначення глобальної табелі про ранги дивляться в першу чергу на розмір економіки. Основним показником, за яким визначається цей розмір, є величина валового внутрішнього продукту (ВВП) – макроекономічний показник, що відображає ринкову вартість усіх кінцевих товарів і послуг – призначених для безпосереднього вживання, вироблених за рік у всіх галузях економіки на території держави для споживання, експорту та накопичення, незалежно від національної приналежності використаних факторів виробництва.

ВВП країни може бути виражений як в національній валюті, і при необхідності перерахований за біржовим курсом в іноземну валюту, так і може бути представлений за паритетом купівельної спроможності (ПКС) (для більш точних міжнародних порівнянь). Нижче представлений список країн з найбільшим ВВП за ПКС на 2014 за даними МВФ.

1. Китай

Китай є найбільшою за населенням і з 2014 року за розміром економіки країною в світі. Власне, завдяки такій великій населенню він і є першою економікою світу, незважаючи на його відносну бідність. Причиною успіху Китаю в кінці XX – початку XXI століття є саме дешевизна робочої сили, яка призвела до розміщення в Китаї промисловості і перетворенню його в «фабрику світу», але в бідності населення також полягає і основна слабкість Китаю.

Протиріччя між багатими східними прибережними провінціями і бідними західними можуть привести до масштабної політичної кризи і розпаду країни. Зараз же Китай динамічно розвивається, і китайський уряд докладає всіх зусиль до нівелювання відмінностей між прибережними і внутрішніми провінціями.

2. США

Сполучені Штати Америки є найбільш впливовою світовою державою і до недавнього часу першою економікою світу. Основи економічної могутності США закладені в XIX столітті, коли після Громадянської війни склалися умови для економічного буму. Розвинені політичні інститути, незалежна судова система, наявність доступних для освоєння ресурсів – все це призвело до напливу емігрантів і інвесторів. Завдяки цьому до початку XX століття США стали першою економікою світу і згодом змогли конвертувати свою економічну міць в політичний вплив. Головна відмінність Америки від того ж Китаю в тому, що вона завжди була багатою країною по відношенню спочатку до Європи, а потім до країнам, що розвиваються. Частка США у світовій економіці з ростом країн, що розвиваються неминуче скорочуватиметься.

Головною слабкістю США є її гігантський дефіцит платіжного балансу, але завдяки її центральному положенню в сучасній світовій системі їй вдається нівелювати це завдяки статусу світового фінансового центру і країни-емітента основною міжнародною валюти. Внутрішнє становище Америки досить стабільно, а її політичні інститути дозволяють виходити з криз з мінімальними втратами для економіки.

3. Індія

Індія – друга за кількістю населення країна в світі. Її традиційно представляють меншою копією Китаю, але це подання невірно. Якщо основою успіху сучасного Китаю є промисловість, то Індія домоглася його завдяки сфері послуг – вона основний світовий центр аутсорсингу і програмінг. Причиною цього є офіційний статус англійської як мови міжнаціонального спілкування, обов’язкового для вивчення.

Незважаючи на це і розвиток промисловості темпи зростання індійської економіки впродовж останніх 20 років були нижче китайських. Основними проблемами Індії є зашкалює корупція, перенаселення, і як наслідок екологічна криза, конфлікт з Пакистаном, який відсуває частина ВВП на оборону.

4. Японія

Причиною успіху Японії після Другої світової стала опора на експорт. Завдяки цьому до 1980 року Японія стала другою економікою світу. В подальшому її шлях повторили Південна Корея, Китай та інші країни Східної Азії. У 1990-х роках Японія пережила важку економічну кризу, через який її зростання практично припинився. Незважаючи на це Японія зберігає позиції п’ятого за рахунком світового експортера. Загалом, можна сказати, що Японія як і раніше буде рости мізерними темпами. Головною проблемою Японії є старіння населення, в результаті якого скорочується кількість робочої сили.

5. Німеччина, Франція, Великобританія

Ці три країни є трьома найбільшими економіками Європи, а також п’ятої, дев’ятої та десятої економіками світу відповідно (якщо вважати ЄС як єдине ціле, то він буде першою економікою світу). Незважаючи на відмінності їх економіки схожі. Це – багаті постіндустріальні країни з потужною промисловою базою. До того ж Лондон і Франкфурт є одними з найбільших світових фінансових центрів. Великобританії після виходу з ЄС може загрожувати зниження економіки

Німеччина – експортно орієнтована економіка, яка є третім світовим експортером після КНР і США. Німеччина і Франція разом ще з десятком країн крім усього іншого використовують одну валюту – євро. Головними проблемами цих країн є старіння населення (більш виражене в Німеччині – народжуваність корінного населення в Британії і Франції вище), як наслідок проблема міграції, політичні негаразди в ЄС, що загрожують дестабілізувати їх економіки.

6. Росія

Росія – найбільший осколок СРСР, що зберіг значну частину його індустріальної потужності, але основу її добробуту становить експорт ресурсів. Таку велику кількість є одночасно благословенням і прокляттям Росії. Завдяки великій кількості ресурсів російська промисловість отримує кращі можливості для розвитку, але, в той же час, сировинний характер експорту, з яким нічого не могли вдіяти російські уряду з часів Олександра III, призводить до зайвої залежності від міжнародної кон’юнктури і, як результат, уразливості російської економіки .

Крім того на розвиток російської економіки впливають амбіції Росії, спрямовані на статус одного зі світових лідерів і викликані ними політичні конфлікти з країнами Заходу, які є основними її торговельними партнерами. Основними слабкостями російської економіки є її сировинний характер, старіння промисловості і, як наслідок, нездатність наздогнати в технологічному розвитку за світовими лідерами, демографічна криза та інші проблеми, але навіть незважаючи на це потенціал Росії дуже великий

Ссылка на основную публикацию