Топ 10 країн з найбільшою тривалістю життя

Одним з найважливіших сукупних демографічних показників, які характеризують чисельність населення і статистику його смертності, є відомості про тривалості життя. Вони являють собою в середньому кількість років, проживаючих людиною від народження до його смерті. Вони служать підставою для статистичного вимірювання показника смертності.

Про зміни в тривалості життя

У різні епохи переважно через високу смертність серед дітей суттєво відрізнялася кількість років, проживаючих людьми. Передбачається, що аж до середніх віків середня тривалість життя могла бути близько трьох десятків років. Вона кілька підвищувалася, починаючи з XVIII століття, а в XX столітті перевищила 40 років. Багато в чому цьому сприяли досягнуті в 20-і роки минулого століття успіхи в подоланні дитячої смертності.

Крім того, починаючи з останньої третини минулого століття, вживалися заходи щодо підтримання життя населення похилого віку. У скандинавських державах і в Північній Америці були досягнуті високі показники довголіття. Розвинені країни зуміли домогтися зниження показників смертності серед дітей і людей похилого віку. Тут характерними значеннями є орієнтовно 78 років для чоловіків і 82 роки для жінок.

Найбільшим темпом приросту середньої тривалості життя виділяються країни Азії. Найнижчий приріст в східноєвропейських і середньоазіатських країнах.

Як розраховується тривалість життя

У середні століття робилися перші спроби визначати очікувану тривалість життя. Англійський дослідник Д. Граунт в 1662 році приступив до розробки методів статистики міського населення. Це дозволило йому побудувати таблиці, що відображають тривалість життя столиці Великобританії. Голландський фізик Х. Гюйгенс вважається піонером в розрахунках середньої тривалості життя. Істотну роль в розробці математичних основ цього показника зіграли відомі вчені Е. Галлей, Б. Гомперц, Г.В. Лейбніц, П. Симон та інші. Їх роботи послужили основою для сучасних методів розрахунків демографічних показників і розробки в подальшому спеціального програмного забезпечення.

Це дозволяє на підставі статистичних відомостей регулярно користуватися індексом рівня, який показує тривалість життя. Ці відомості містяться в спеціалізованому звіті ООН щодо оцінки тенденцій розвитку населення світу. Цей показник щорічно коригується з урахуванням актуальних даних статистичних служб членів ООН.

Будучи одним з головних в оцінці соціального розвитку та демографічної ситуації, індекс рівня тривалості життя виводиться з національної статистичної інформації відомостей, одержуваних від міжнародних організацій. Він може обчислюватися з поділом за статевою, віковою та іншими ознаками. В науці і статистиці зазвичай використовується поняття тривалості життя, яка очікується.

Це дозволяє з високим ступенем точності об’єктивно відображати тривалість життя в даний час і в недавньому минулому. При цьому під очікуваною тривалістю життя розуміється кількість років, яке може прожити щойно народжена людина. Важливим є те умова, що наявні на цей момент основні тенденції в статистичних даних смертності не змінюватимуться протягом життя даної людини.

Практичну роботу з розрахунку індексу реалізує Програма розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН). Збором і зберіганням статистичної та аналітичної інформації займається відділ народонаселення, що входить до складу Департаменту з економічних і соціальних питань цієї міжнародної організації.

Що впливає на тривалість життя

Динаміка показників майбутньої тривалості життя населення є одним з найважливіших показників результативності соціальної діяльності кожної держави, ефективності здійснення його політики. Як показує досвід минулого століття, завдяки активним діям в соціальній сфері, ряду держав вдалося досягти позитивних результатів в долгожительстве людей і скорочення їх смертності.

Після Другої світової війни тільки один відсоток населення проживає на планеті, мав тривалість життя більше 70 років. На початку XXI століття половина населення світу жила в країнах з таким показником.

Це стало наслідком:

  1. Розвитку економіки і збільшення продуктивності праці.
  2. Прогресу наукових, особливо медичних досліджень.
  3. Підвищення освітнього і культурного рівня людей.
  4. Реалізації ефективних гігієнічних заходів.
  5. Заходів щодо усунення соціальної нерівності.
  6. Зміцнення зв’язків між поколіннями.
  7. Здійснення заходів щодо дотримання прав людини.

Перша десятка країн за тривалістю життя (станом на 21.10.2017 р)

Місце в світі Найменування країни Тривалість життя (в роках)
10 Франція

82,2
9 Ізраїль

82,4
8 Австралія

82,4
7 Іспанія

82,6
6 Ісландія

82,6
5 Швейцарія

83,0
4 Сінгапур

83,0
3 Італія

83,1
2 Японія

83,5
1 Гонконг

84,1

Навіщо потрібен індекс тривалості життя

Більшість країн і міжнародних організацій декларують свою прихильність правам і свободам людей, створення позитивних передумов для їх розвитку та реалізації людського потенціалу. Для цього організовуються порівняння держав і регіонів, що дозволяють зафіксувати об’єктивні показники якості і рівня життя. Дослідники в цій сфері користуються індексом людського розвитку (ІЛР). Вважається, що він дозволяє з максимальною об’єктивністю оцінити стан і динаміку цього процесу. При цьому дані щодо тривалості життя, яка очікується, є основоположним для того, щоб отримати ІЛР. Крім нього використовуються показники досягнутого рівня освіти населення і валового національного доходу на душу населення.

Індекс людського розвитку розроблений в ООН в 1990 році міжнародною експертною групою. У своїй роботі ці фахівці виходили з того, що показники тривалості життя, освіченості та здоров’я людей в комплексі з традиційною оцінкою національного доходу дозволяє об’єктивно оцінювати стан суспільного розвитку в конкретних державах. При цьому показник освіченості виводиться з даних про очікуваної тривалості і середньої тривалості навчання. Для обчислення валового національного доходу на душу населення використовуються показники купівельної спроможності населення. Такий дохід ділиться на середню чисельність населення і конвертується в долари США.

Презентація статистичних даних країн, які досягли більшої тривалості життя населення, допомагає державам, які прагнуть побудувати справедливе суспільство, орієнтуватися на кращі приклади в економічному і соціальному розвитку.

Ссылка на основную публикацию